Region Östergötland

Satsning ska öka kunskap om barncancer

[2021-12-01]

Alla barn som insjuknar i cancer kommer genom sina vårdnadshavare att erbjudas ingå i en särskild satsning inom Genomic Medicine Sweden. Satsningen ska öka kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättra möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos.

Bilden visar en förälder och ett barn i en sjukhussäng som har blickkontakt.

Ungefär 300 barn får en cancerdiagnos varje år i Sverige. Redan idag är diagnostik, vård och behandling av barn med cancer väl samordnat nationellt. Under 2020 godkändes ett multicenter-etiktillstånd för projektet. Projektet har under 2021 startat vid alla Sveriges sex barnonkologiska centra, bland dem barnonkologin i Region Östergötland.
– Vi arbetar nu för att möjliggöra en rutinmässig analys av alla gener, så kallad helgenomsekvensering, vid alla typer av barncancer. Analyserna kan innebära att man tidigt hittar förändringar som gör det möjligt att erbjuda en mer effektiv behandling, säger Tobias Ekenlie, centrumchef vid Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland.

– Vi kommer också att vidareutveckla verktyg för att analysera och tolka de genomiska data som kommer från analyserna.

Utöver helgenomsekvensering kommer även andra kompletterande sekvenseringstekniker att användas. En viktig utmaning är att kunna göra dessa analyser så snabbt att informationen kan komma det enskilda barnet till nytta.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Om satsningen
Satsningen finansieras av Barncancerfonden och Socialdepartementet och görs tillsammans med Barntumörbanken.

Andra webbplatser