Region Östergötland

Satsning på regionens medarbetare i spåren av covid-19

[2020-06-02]

Regionstyrelsen föreslås besluta om en extra satsning för att kompensera de medarbetare som inte kommer att kunna få fyra veckors semester under sommarmånaderna. Dessutom höjs friskvårdsbidraget och en gåva planeras för samtliga medarbetare i Region Östergötland.

Bilden visar ett vårdlag som vårdar en patient i en sjukhussäng.

Den 9 juni väntas regionstyrelsen fatta beslut om flera satsningar för regionens medarbetare. Bakgrunden till beslutet är vårens arbete med covid-19-utbrottet, som varit en stor belastning inom hela regionen, både för dem som arbetat i covid-19-vården och i andra verksamheter.

När sommarens semestrar planerats har det stått klart att medarbetare i vissa verksamheter inte kommer att kunna få fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Alla medarbetare får minst tre veckor. Den som måste flytta den fjärde veckan till i höst föreslås få en extra kompensation på 1 600 kronor per dag, utöver den extra ersättning som regleras i kollektivavtalet.

– Jag har full förståelse för att de medarbetare som tvingas skjuta på sin fjärde semestervecka till i höst är besvikna. Därför inför vi en extra kompensation för varje framskjuten semesterdag, säger regionrådet Alexander Höglund (L), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Gåva planeras
Beslutsärendet till regionstyrelsen innehåller också ett förslag att samtliga regionens medarbetare får en gåva värd 500 kronor.

– Gåvan ska ses som en symbolisk gest och ett tecken på uppskattning. Många kommer i år att semestra på hemmaplan och tanken är att gåvorna ska väljas så att de gynnar det lokala näringslivet. Det kan exempelvis handla om närproducerad mat eller upplevelser av olika slag, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen föreslås även besluta att höja friskvårdsbidraget från och med 1 juli 2020 med 1 500 kronor till 3 500 kr per medarbetare och år och initiera en insats för att få fler att nyttja friskvårdsbidraget.

Efter en vår som varit ovanligt slitig för många av regionens medarbetare vill vi visa uppskattning och ge ökade möjligheter till återhämtning och friskvård. Därför görs en permanent höjning av friskvårdsbidraget, avslutar Alexander Höglund.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88