Region Östergötland

Satsning på förbättrad skyltning på Östgötaleden

[2020-06-24]

Intresset för att vistas i naturen och att vandra har ökat kraftigt under pandemin. Nu rustas Östgötaleden upp med en enhetlig entréskyltning och förstärkt vägvisning med avståndsinformation.

Bilden visar skyltar på Östgötaleden

Projektet Kvalitetsförstärkning av Östgötaleden har beviljats drygt en miljon kronor under två år av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, med Region Östergötlands medfinansiering. Satsningen genomförs i samverkan mellan Region Östergötland och länets kommuner och föreningsliv i form av skötselföreningar och hembygdsföreningar.

– Att förbättra Östgötaledens tillgänglighet är en viktig del av vårt strategiska arbete, eftersom den med sina 140 mil är en fantastisk tillgång för länet. Tack vare satsningen stärker vi förutsättningarna för friluftsliv, naturturism och besöksnäring, vilket kommer väl till pass när vi under pandemin ska hemestra, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Stärker besöksnäringen

– Östergötlands attraktivitet bygger på många delar, där naturen och landsbygden lockar såväl invånare i länet som besökare från andra delar av Sverige. Östgötaleden är ett utmärkt exempel på hur vi kan genomföra insatser för att stärka besöksnäringen i landsbygderna, samtidigt som vi arbetar parallellt med frågor kopplade till destinations- eller platsutveckling, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden som har ansvar för landsbygdsutvecklingsfrågorna i Region Östergötland.

Projektet syftar till att utveckla Östgötaleden med en enhetlig skyltning, bättre kvalitet på vägvisning och information utefter leden. Det innebär ökad trygghet, stärker attraktiviteten och är avgörande faktorer för att skapa en bättre vandringsupplevelse för både vana och ovana utövare av friluftsliv. Besöksvärdet ska utvecklas med information om spännande lokal historia och kulturarv utefter leden, genom en ny form av samarbete med hembygdsföreningar.

"Positiv explosion"

– Vi ser en positiv explosion av intresse nu när många väljer naturen framför annan fritidssysselsättning. Naturen fyller en viktig funktion för folkhälsan när andra fritidsintressen inte kan bli av. Intresset för vandring och naturturism kan även gynna många besöksnäringsföretag. Därför satsar vi nu stort på att stärka kvaliteten på leden, säger Anne Hederén, ansvarig för Östgötaleden på Region Östergötland.

Intresset för vandring avspeglas i antal besökare på Östgötaledens webbplats. Mellan 2019 och 2020 har antalet unika användare ökat med 169 procent under april månad, från 5294 till 14 225 unika besökare på webbplatsen.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88

Östgötaleden erbjuder cirka 140 mil vandringsled och är det längsta ledsystemet i Sverige. Här finns 147 etapper av olika svårighetsgrader som är utmärkta med orange färg. Region Östergötland har ansvar för samordning och utveckling av leden i samarbete med länets 13 kommuner. Respektive kommun har ansvar för skötseln och tar hjälp av det lokala föreningslivet för olika sträckor.

Med hjälp av Östgötaledens webbplats och digitala karta kan du planera vandringen i förväg och ta med en digital karta ut i mobilen.

Läs mer om vandringsförslagen och alla etapper på ostgotaleden.se.