Region Östergötland

Satsar på fortsatt specialistutbildning

[2020-08-26]

Region Östergötland satsar 20 miljoner kronor på fortsatt specialistutbildning av barnmorskor och distriktssköterskor.

Bilden visar en distriktssköterska på arbetsplatsen.

Region Östergötland har under fler år erbjudit betald specialistutbildning av grundutbildade sjuksköterskor till barnmorskor och distriktssköterskor. Berörda verksamheter har fått tillfälligt extra stöd utifrån ett riktat statsbidrag för kvinnors hälsa. Vidareutbildningen fortsätter även under 2020 och ges i och med dagens beslut i regionstyrelsen ett tillfälligt regionbidrag på 20 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor fördelas till kvinnoklinikerna och 3 miljoner kronor till primärvården.

Angeläget att fortsätta
– Det är angeläget att fortsätta att möjliggöra vidareutbildning för sjuksköterskor, inte minst för inriktningarna distriktssjuksköterska och barnmorska. Detta fortsatta tillskott fyller ett viktigt kompetensförsörjningsbehov, säger Alexander Höglund (L), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Regeringen har aviserat och delvis beslutat om extra resurser till välfärden under 2020. För Region Östergötlands del består förstärkningarna främst av generella statsbidrag på totalt 541 miljoner. Det är en del av dessa medel som avsätts till specialistutbildning av barnmorskor och distriktssköterskor.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen, 010-103 94 88