Region Östergötland

Särskild sjukvårdsledning över sommaren

[2020-05-19]

Region Östergötland räknar med att ha kvar den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå över sommaren. Det framkom vid regionens presskonferens på tisdagen.

Sjukvårdsledare Rickard Lundin intervjuas

Sjukvårdsledningen i Region Östergötland redovisade på tisdagen det aktuella läget i regionen när det gäller covid-19. På plats fanns bland andra regiondirektör Krister Björkegren som inledde med att hylla det arbete som chefer och medarbetare i organisationen har utfört under pandemin.

– Östergötland är en av de regioner som har varit hårdast drabbade i landet, säger han. Och arbetet har präglats av en otrolig professionalitet och stor systematik. Vi kom snabbt upp i särskild sjukvårdsledning och kunde ta viktiga beslut, baserat på egna prognoser.

– Vi kommer att fortsätta ha kvar den särskilda sjukvårdsledningen in i sommaren och under sommaren. Samtidigt ökar vi successivt på med annan hälso- och sjukvård och tandvård utifrån möjligheterna i den här pandemin. Det här är långt ifrån över, så det gäller att vi håller ut, håller avstånd, tvättar händerna och stannar hemma när vi är sjuka.

Färre intensivvårdas

Jens Raffelsberger, ställföreträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland, presenterade de aktuella siffrorna över hur många som behöver sjukhusvård för covid-19. Vid lunchtid på tisdagen var 80 personer med covid-19 inlagda på sjukhus i Östergötland och av dem fick 14 personer intensivvård. Totalt har 162 personer i Östergötland avlidit med bekräftad covid-19.

– Vi har en långsamt nedåtgående kurva över antalet som vårdas på sjukhus, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare. Att antalet sjunker långsamt beror på att medelvårdtiderna är relativt långa, cirka 12-14 dagar för dem som intensivvårdas.

Belastningen på vården är fortfarande hög, samtidigt som Region Östergötland nu har startat igång delar av den vård som har skjutits upp på grund av situationen med covid-19. Men Rickard Lundin varnar för att dra förhastade slutsatser utifrån nedåtgående kurvor och prognoser.

– Det finns en risk att man ser siffrorna och tror att det är lugnt nu, säger han. Det är inte lugnt för vården. För att hålla nere smittspridningen och trycket på vården behöver vi allas hjälp. Fortsätt följa rekommendationerna.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, telefon 070-293 13 34