Region Östergötland

Samband mellan låga D-vitaminnivåer och risk för tidigare död hos äldre på särskilt boende

[2021-01-07]

Det finns ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och ökad risk för tidigare död hos äldre på särskilt boende samt mellan låga D-vitaminnivåer och hjärtkärlsjukdom och nedsatt mental hälsa hos patienter med typ 2-diabetes. Det visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet. Maria Samefors är distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, på Rosenhälsans vårdcentral i Jönköping.

Bilden visar Maria Samefors

D-vitamin produceras i huden när vi utsätts för solljus och i mindre mängder så kan vi även få D-vitamin via mat såsom fet fisk och berikade mejeriprodukter. Man har länge vetat att D-vitamin är viktigt för skelettets uppbyggnad, men på senare år så har man också upptäckt att D-vitamin kan ha betydelse för andra funktioner i kroppen.

Doktoranden och distriktsläkaren Maria Samefors har vid Institutionen för hälsa, medicin och vård studerat aspekter på D-vitaminbrist. Studierna visar att D-vitaminbrist är mycket vanligt hos äldre personer på särskilt boende och att det finns ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och ökad risk för tidigare död i denna grupp.

- Hos patienter med typ 2-diabetes sågs ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och hjärtkärlsjukdom och nedsatt mental hälsa. Detta behöver dock inte betyda att det är de låga D-vitaminnivåerna som är den bakomliggande orsaken, men studierna antyder att D-vitaminvärdet kan vara en markör för nedsatt hälsa och kan ge information om prognosen, säger Maria Samefors.

Hälsan förbättrades
En annan studie i avhandlingen visade att äldre personer på särskilt boende som blev aktivt uppmuntrade att vara utomhus sommartid fick högre nivåer av D-vitamin i blodet och förbättrad mental hälsa utifrån enkätsvar, jämfört med andra äldre på särskilt boende. Att aktivt uppmuntra äldre på särskilt boende att vara utomhus kan under sommaren vara ett viktigt komplement till det dagliga D-vitamintillskott som äldre rekommenderas, visar avhandlingen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen

Avhandlingen: Aspects of Vitamin D Deficiency in Elderly People in Nursing Homes and in Patients with Type 2 Diabetes : with Emphasis on Mortality, Cardiovascular Morbidity and Mental Health.