Region Östergötland

Säger upp auktorisation för Vårdcentralen Vilbergen

[2020-05-06]

Den privata vårdgivaren Helsa Primärvård AB säger upp sin auktorisation för Vårdcentralen Vilbergen i Norrköping våren 2021. Orsakerna är den ekonomiska situationen och svårigheter att bemanna verksamheten. Region Östergötland kommer att utreda hur framtida primärvård i Vilbergen kan utformas för de patienter som idag är listade på vårdcentralen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen kommer vid sina sammanträden i nästa vecka att behandla Helsa Primärvårds uppsägning av auktorisationen för Vårdcentralen Vilbergen den 31 mars nästa år. Bakgrunden till begäran är vårdcentralens ekonomiska situation och svårigheter att bemanna verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen väntas besluta att utreda hur de patienter som idag är listade vid vårdcentralen ska erbjudas en god primärvård även i fortsättningen. Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås få i uppdrag att utreda hur en fortsatt verksamhet kan bedrivas.

"Beklagligt"

– Det är beklagligt att Helsa inte ser sig ha möjlighet att driva Vårdcentralen Vilbergen vidare i dess nuvarande form. Vårt främsta fokus nu är att undersöka alla möjliga alternativ för att det även i framtiden ska bedrivas vårdcentralsverksamhet i Vilbergen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Helsa Primärvård AB driver ytterligare fyra vårdcentraler i Norrköping. Vårdvalet inom primärvården innebär att aktörer som uppfyller kraven för auktorisation har rätt att etablera vårdcentraler och därmed även rätt att avveckla verksamhet.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88