Region Östergötland

Så blir kollektivtrafiken mer attraktiv år 2022

Bild på en av Östgötatrafikens dubbeldäckade bussar på landsväg.

[2021-08-19]

Landsbygdstrafiken i östra Östergötland får ett ökat utbud i starka stråk och i vissa utpekade utvecklingsområden under nästa år. Det framgår av den trafik- och verksamhetsbeställning för 2022-24 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden fattade beslut om på torsdagen.

Det är främst i de östra delarna av länet som förändringar av trafiken görs. Syftet med förändringarna är att korta restiderna och få fler och tätare avgångar för resor mellan Norrköping och Norrköpings kommuns tätorter, samt kringliggande kommuner.

– Pandemin har förvisso minskat kollektivtrafikresorna men dessa trafikförändringar kommer innebära att kollektivtrafiken långsiktigt kan konkurrera med bilen. Trafikbeställningen kommer att bidra till snabbare resor och högre turutbud i östra länet, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik och samhällsplaneringsnämnden.

Bidra till klimatmål

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutar varje år om omfattning och innehåll i uppdraget till Östgötatrafiken när det gäller bland annat kollektivtrafiken i länet. Utgångspunkten är de övergripande politiska målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, som syftar till att öka marknadsandelarna i kollektivtrafiken jämfört med bilresandet.

– Den senaste klimatrapporten från FN har varit tydlig. Alla aktörer behöver bidra till att minska utsläppen och för vår del handlar det om att minska utsläppen från transportsektorn för att nå klimatmålen och stoppa klimatförändringarna. Med en attraktiv kollektivtrafik blir det enklare för många fler att minska sitt bilberoende, säger Julie Tran.

Nya avtal

De nya avtalen som träder i kraft efter första halvåret 2022 innebär fler dubbeldäckare i region- och expressbusstrafiken och nya moderna fordon med USB-laddare, bilbarnstolar och wifi.

En rad olika projekt och aktiviteter pågår och planeras i syfte att stärka kollektivtrafiken i länet. Dit hör bland att utveckla biljett- och betalsystemet utifrån nya kundbehov efter pandemin och att kunna visualisera beläggningsgraden så att man som resenär ska kunna välja sin resa när det inte är så många andra som reser.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen