Region Östergötland

Så ändras rekommendationerna om provtagning

[2021-10-29]

Från och med måndag 1 november gäller nya rekommendationer om provtagning av covid-19. De innebär att vaccinerade i de flesta fall inte ska testa sig vid lättare symptom. Vård- och omsorgspersonal och personer med sviktande immunitet omfattas inte av de nya rekommendationerna. De ska även i fortsättningen testa sig även om de är vaccinerade.

Som tidigare ska ovaccinerade personer från 13 år och som inte haft covid-19 senaste 6 månaderna även i fortsättningen testa sig vid lättare symtom.

Övriga som är vaccinerade och inte tillhör grupperna vård- och omsorgspersonal och personer med sviktande immunitet ska inte testa sig vid lättare symtom. Samma sak gäller de som haft covid-19 de senaste sex månaderna och barn under 13 år.

– Vi vill samtidigt påpeka vikten av att alla barn och vuxna i Östergötland stannar hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Anledningen är att vi vill undvika spridning av covid-19 och även andra luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa, säger Britt Åkerlind, Smittskyddsläkare i Region Östergötland.

De personer som är undantagna från provtagning kan efter den 1 november återgå till arbete, skola eller förskola om man känner sig frisk, även om vissa symtom kvarstår. För att återgå till skola, förskola, aktiviteter och arbete krävs det att man ska ha varit feberfri senaste dygnet.

– Vi uppmanar också alla som ännu inte vaccinerat sig, att ta emot erbjudandet om vaccination och på så sätt förhindra allvarlig sjukdom och minska fortsatt smittspridning. För den som vill vara vaccinerad till jul är det hög tid att påbörja vaccineringen nu, säger Britt Åkerlind.

Textansvarig: nyhetsredaktionen

Det här gäller från och med 1 november i Region Östergötland

Med vaccinerad menas någon som fått minst 2 doser vaccin mot covid-19 och där det gått minst 2 veckor sedan den andra dosen.

Vilka ska provta sig?

  • Ovaccinerade personer från 13 år med milda symtom som inte haft covid-19 senaste 6 månaderna. Som ovaccinerad räknas den som inte fått någon dos alls eller bara en 1 dos vaccin.
  • Personer med sviktande immunitet oavsett ålder. Det omfattar personer som av sin behandlande läkare fått veta att de har nedsatt immunförsvar beroende på ålder, sjukdom eller läkemedelsbehandling på ett sätt som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19 eller nedsatt förmåga att skapa ett skydd efter vaccination eller genomgången infektion.
  • Personer som bor på särskilt boende, har hemtjänst eller är äldre och bor på LSS-boende.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Personal i äldreomsorgen.
  • LSS-personal.
  • Samtliga (vaccinerade och ovaccinerade) med kraftigare symtom på covid-19 där det efter medicinsk bedömning anses att testning ska ske – oavsett ålder.

Vilka ska inte provta sig vid milda symtom?

  • Övriga vaccinerade (som inte nämns ovan).
  • De som haft covid-19 de senaste sex månaderna.
  • Barn under 13 år.

Vad gäller efter utlandsvistelse och vid smittspårning?

Revidering av dessa riktlinjer pågår. Tills vidare gäller inom Region Östergötland de riktlinjer som finns på 1177.se.

För dig som reser in i Sverige 

Provtagning i samband med smittspårning