Region Östergötland

RS-virus väntas öka bland de yngsta - deltagare söks till studie

[2021-08-31]

Infektioner med RS-virus har nästan försvunnit under pandemin men väntas öka kraftigt när barn börjar på förskolan som vanligt igen. Vid Allergicentrum i Region Östergötland startar en studie med ett RS-läkemedel som kan skydda mot RS. Till studien söks nu deltagare bland de allra yngsta.

Bilden visar ett barn och en hand med en termometer som uppmätt feber.

Infektion med Respiratory syncytial virus (RS-virus) drabbar de flesta spädbarn under det första levnadsåret och ger ett skydd många år framåt i livet. Speciellt sprids den i epidemier under vinterhalvåret. Men under pandemin har smittan minskat och nästan försvunnit i det svenska samhället.

– Vi ser det som en effekt av pandemins restriktioner när barn inte har varit på förskolan och mött andra människor som vanligt. När restriktionerna nu lättar tror vi att infektionerna med RS-virus kan öka ganska mycket. Smittan väntas öka både hos spädbarn och barn på det andra levnadsåret, som ännu inte har exponerats för viruset, säger Lennart Nilsson, överläkare vid Allergicentrum i Region Östergötland och forskare i studien.

Vanliga symtom är feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud men drygt vart fjärde barn får också tecken på lunginflammation eller astmaliknande besvär (bronkiolit).

– De flesta av dessa infektioner läker ut på en till två veckor men en till två procent av spädbarnen får så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Det finns stora hälsovinster att göra om vi kan ta fram ett bättre skydd mot RS-viruset, säger Lennart Nilsson.

"Väntar goda resultat"
Studien som nu startar vid Allergicentrum i Region Östergötland ska undersöka effekterna av ett läkemedel mot RS-viruset. Studien är ett internationellt samarbete och har hittills visat goda resultat. Läkemedlet ges vid ett tillfälle som en injektion. Effekterna ska sedan mätas under ett antal månader. Studiedeltagarna får komma till Allergicentrum på samtal, mätningar och prover vid några tillfällen. De kommer också följas om de får symtom på luftvägsinfektion.

- Vi väntar oss att få se goda resultat med ett antikroppsskydd i ett antal månader. Det finns i dag bara ett preparat som skydd för riskgrupper. Förhoppningen är att ta fram ett läkemedel mot RS som kan ges brett till spädbarn i förebyggande syfte, säger Lennart Nilsson.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Allergicentrum söker studiedeltagare – barn från 0 år till runt 5 månader
Genom Allergicentrum kan spädbarn nu delta i en studie inför deras första RS-säsong. Barnet får en injektion som beräknas ge skydd under den första RSV-säsongen, det vill säga när risken är störst för svårare symtom. Familjer som är intresserade av att delta studien med sina spädbarn är välkomna att kontakta Allergicentrum för mer information. Projektet kommer att inkludera barn i september och en bit in i oktober. Kontakta oss via e-post: Allergicentrum@regionostergotland.se