Region Östergötland

Rehabilitering i toppklass för barn med förvärvade ryggmärgsskador

[2020-12-14]

Vid Universitetssjukhuset i Linköping finns rehabilitering i nationell toppklass för barn med förvärvade ryggmärgsskador och hjärnskador. Nu ansöker rehabiliteringsmedicinska kliniken om att bli ett nationellt högspecialiserat centrum för rehabiliteringen av både vuxna och barn.

En ung patient undersöks av överläkaren Per Ertzgaard.Bilden visar en vuxen patient som behandlas.

I Sverige lever runt 300 barn med en ryggmärgsskada efter en skada eller en sjukdom. Hur många de egentligen är vet ingen, då det saknas tillförlitlig statistik. Rehabiliteringsmedicinska kliniken är den enda i Sverige som har en systematisk rehabiliteringsprocess med internationell standard för dessa barn. Patienterna söker sig därför till Linköping från hela landet.

– Hos barn som växer förändras ryggmärgen och nervbanorna. Skadan kan då förändras så att funktionen försämras. Hur det blir påverkas av vilken vård som erbjuds, säger Per Ertzgaard, överläkare och specialist på ryggmärgsskador hos barn och vuxna.

Speciellt för Region Östergötland är att rehabiliteringen för ryggmärgsskadade patienter finns på universitetssjukhuset, i tätt samarbete och nära andra vårdspecialiteter, som kirurgi, neurologi och ortopedi. Det är lätt att få tid för undersökningar, konsultation och att byta kunskap.

Täta uppföljningar
En ryggmärgsskada påverkar de flesta funktioner i kroppen; muskelfunktion och känsel, urinvägar, tarm, andning och sexualfunktion. Om komplikationer kan förutses kan barnet slippa långa sjukhusinläggningar och ytterligare begränsningar senare i livet. Målet är att barnet ska kunna delta i skola och kamratskap som andra barn och få förutsättningar att leva så rikt och självständigt som möjligt som vuxen. I det multiprofessionella teamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, neuropsykolog, logoped, specialpedagog, barnneurolog och rehabiliteringsmedicinsk specialist. Teamet arbetar både i öppen- och slutenvård och följer med patienten från det akuta skedet fram till hen blir vuxen. Det fungerar också som kontakt och rådgivare för patient och närstående.

– En ryggmärgsskada hos barn behöver följas med kontroller i vården varje år eller oftare. Då kan vi förutse risker för försämring, förebygga skolioser, felställningar i knä- och höftleder med mera. På många andra håll i landet får barnen inte uppföljningarna så ofta som riktlinjerna säger och man saknar kunskap om vilka komplikationer man ska vara vaksam på vid en specifik ålder, säger Per Ertzgaard.

Stabilt team
Den 16 december beslutar Socialstyrelsen vilka fyra enheter i Sverige som ska få bedriva Nationell högspecialiserad vård, NHV, inom primär rehabilitering av ryggmärgsskador. Nationell nivåstrukturerad högspecialiserad vård har ersatt den tidigare rikssjukvården. De fyra kliniker som får uppdraget kommer att ta emot större volymer av patienter från hela landet. Utav dessa fyra enheter ska två enheter dessutom få vårda den särskilda gruppen barn.

– Vi har en lång erfarenhet av att rehabilitera patienter från hela landet. På kliniken finns flera läkare som har arbetat länge, men också en återväxt av yngre läkare med stort intresse av patientgruppen. Det betyder mycket att ha en stabil bemanning för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet och uppföljningar så ofta som patienterna behöver, säger Nora Sandholdt, projektsamordnare på rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Nära annan specialistvård
Speciellt för Region Östergötland är att rehabiliteringen för ryggmärgsskadade både barn och vuxna finns på universitetssjukhuset i nära samarbete mellan Rehabiliteringsmedicinska kliniken och barn- och ungdomskliniken, men också nära andra vårdspecialiteter, som kirurgi, neurologi och fysioterapi.

- Det finns en stor styrka i det lilla universitetssjukhuset närhet mellan olika specialiteter. Här kan vi prestigelöst konsultera varandra över kniviga frågor, säger Per Ertzgaard och fortsätter:

- Det betyder mycket om vi kan bli ett nationellt centrum för högspecialiserad vård. Att få en större volym av patienter gör att vi kan hjälpa fler barn från hela landet och möjlighet att rekrytera ytterligare professioner till teamet. Det är också en förutsättning för att fortsätta bedriva forskning och utveckling.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28