Region Östergötland

Regler om smittsäkra vårdbesök kvar i Region Östergötland

Bilden visar ansiktet på en kvinna i en säng och en person håller sin hand på kvinnans axel.

[2021-09-28]

De nationella allmänna råden om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 tas bort den 29 september. De smittförebyggande rutinerna, som till exempel besöksregler, i Region Östergötlands vård- och omsorgsverksamhet fortsätter att gälla tills vidare.

Bilden visar Britt Åkerlind.

Det är Folkhälsomyndigheten som har bedömt att de allmänna råden om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort. Föreskrifter och allmänna råd riktade mot olika typer av verksamheter upphör också. Folkhälsomyndigheten menar att dessa inte längre är motiverade i samhället ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.
I Region Östergötlands vård- och omsorgsverksamhet kommer de smittförebyggande rutinerna fortsätta att vara kvar tills vidare, då Folkhälsomyndigheten inte rekommenderat några förändringar i det perspektivet nu.

– De lättnader i restriktioner som görs är i första hand riktade mot samhället i stort. När det gäller vård- och omsorgsverksamhet är det nödvändigt att fortsätta följa de smittförebyggande rutinerna, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Smittsäkra besök
Det innebär bland annat att de besöksregler som infördes i slutet av juni kommer att fortsätta att gälla tills vidare. Endast en person får besöka en patient på en vårdavdelning och endast en medföljande till mottagningar och undersökningar tillåts. För att besöken ska vara smittsäkra får besökare inte vistas i allmänna utrymmen. De uppmanas också att hålla avstånd till andra än den person de besöker. Även reglerna om att hålla avstånd i väntrum kvarstår.

– Det här är viktigt för att stärka patientsäkerheten och för patienternas trygghet. Många personer som redan har andra sjukdomstillstånd löper större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Patienter som är inlagda på sjukhus eller har tid för besök eller behandling ska inte utsättas för smittrisk och ska kunna vistas i vårdlokalerna på ett tryggt sätt, säger Britt Åkerlind.

Fortsatt uppmärksamhet
Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd riktar sig till i första hand till ovaccinerade vuxna som bör fortsätta att hålla avstånd och undvika folksamlingar. De bör även undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Råden gäller inte för personer under 18 år eller för de som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19.

– Det är viktigt att alla, även de som är vaccinerade, fortsätter att tvätta händerna, vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Man uppmanas även att testa sig vid symtom som varar längre än 48 timmar, säger Britt Åkerlind.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen