Region Östergötland

Regionfullmäktiges sammanträde ställs in

[2020-04-03]

Regionfullmäktiges sammanträde den 28 april ställs in med anledning av coronasituationen.

Bilden visar en ordförandeklubba.

Det är regionfullmäktiges ordförande Mattias Geving (S) som i samråd med fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare beslutat att sammanträdet den 28 april ska ställas in.

– Även om regionfullmäktige per definition inte omfattas av regeringens förbud om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör även vi göra allt för att bidra till att minimera smittspridningen av coronaviruset, säger Mattias Geving.

Under sammanträdet skulle bland annat årsredovisningen för 2019 ha behandlats. Redovisningen planeras nu att istället tas upp på sammanträdet den 16 juni.

– Presidiet kommer att följa utvecklingen noga och föreslå gruppledarna de lämpliga åtgärder som behöver vidtas för att sammanträdet i juni ska kunna genomföras, säger Mattias Geving.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29