Region Östergötland

Regionfullmäktige under ändrade former

[2020-06-10]

Nästa regionfullmäktige den 17 juni genomförs i Norrköpings kommunfullmäktigesal i Rosen. Där finns det möjlighet att använda Norrköpings kommuns tekniska utrustning för distansmöten. Drygt hälften av ledamöterna kommer att vara fysiskt närvarande och övriga på distans.

Bilden visar Mattias Geving, regionfullmäktiges ordförande.

Med anledning av den pågående situationen med smittspridning av covid-19 har regionfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare kommit överens om ändrade former för regionfullmäktiges nästa sammanträde.
Lokalen byts från Birgittaskolan i Linköping till Norrköpings kommunfullmäktigesal där det går att använda distansmötestekniken Zoom.

– Antalet platser bland de som närvarar fysiskt har fördelats mellan partierna och det är partierna själva som avgör hur de ska fyllas inom respektive partigrupp, säger Mattias Geving, regionfullmäktiges ordförande (S).

Mötet inleds med att de närvarande ledamöterna tar ställning till en justering av Region Östergötlands reglemente som medger deltagande på distans. Om fullmäktige beslutar enligt förslaget, och paragrafen justeras omedelbart, så släpps ytterligare ledamöter in via Zoom.
Begränsas till en dag
Mötestiden begränsas till en dag i stället för två. Anledningen till det är även i det fallet att minska risken för smittspridning.

– Även om vi är färre ledamöter på plats är det viktigt att vi håller avståndet till varandra och vidtar de mått och steg som krävs för att göra arrangemanget så säkert och tryggt som möjligt för de som deltar, en sådan är att genomföra sammanträdet så kort och effektivt som det går, säger Mattias Geving.

Sammanträdet kommer att fokusera på årsredovisningen för 2019, övriga beslutsärenden och eventuella valärenden. Beslut om strategisk treårsplan och budget för 2021 samt behandling av motioner och interpellationer skjuts till ett extrainsatt sammanträde med regionfullmäktige den 3 september.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28