Region Östergötland

Regionens nya blodbuss invigd

Den nya blodbussen parkerad vid Universitetssjukhuset i Linköping.

[2022-04-05]

På tisdagen invigdes Region Östergötlands nya blodbuss utanför Universitetssjukhuset i Linköping. ”Ungefär hälften av det blod som vi får in kommer via blodbussen, så den har en viktig funktion”, sade Andreas Käll, centrumchef för Diagnostikcentrum innan han klippte det röda bandet.

Hamin Shadi i blodbussen.

Jämfört med sin föregångare så är den nya blodbussen rymligare för både blodgivare och personalen som arbetar här. De fem röda britsarna är höj- och sänkbara, belysningen har förbättrats, och intervjurummet, där blodgivarna lämnar sin hälsodeklaration, har också fått mer yta.

Den nya blodbussen har hunnit vara ute på några testturer och Hamin Shadi, undersköterska, är nöjd med hur det har fungerat.

– Att bussen är större gör ju att det blir mer lättjobbat. Vi har fått mer arbetsyta. Och så är bussen väldigt fräsch och fin. Allt känns jättebra, säger hon, och visar panelen som sitter vid varje brits och reglerar hur de kan höjas och sänkas.

Rullar över hela länet

Förutom chauffören så arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker här. Blodbussen utgår från Linköping och är ute på vägarna ungefär fyra dagar i veckan. Den stannar på drygt 40 hållplatser i länet, från Finspång i norr till Österbymo i söder. Utsläppen hålls nere genom att bussen körs på det miljövänliga bränslet HVO 100, en syntetisk diesel gjord av hållbar biomassa.

– Tidigare har vi fått registrera blodgivarnas hälsodeklarationer på pappersblanketter för att sedan mata in dem i datorn när vi kommit tillbaka hem. Nu blir det mer patientsäkert eftersom den här nya bussen ger oss möjligheter att registrera allting digitalt direkt, säger Anna Henricsson, enhetschef för GeBlod i Östergötland.

Finns med som backup

Som med alla nya verksamheter så kan den första tiden innebära en del justeringar. Därför finns den gamla blodbussen med ännu en tid som backup, ifall det skulle behövas. Att blodbussen ständigt kan rulla är viktigt för tillgången på blod inom länets sjukvård. Regionen behöver få in 400-450 blodpåsar varje vecka från blodgivare. Ungefär hälften av dem kommer via blodbussen.

– Om tillgången på blod går ner så kan vi behöva köpa in, men idealet är ju att vi i länet själva kan bygga upp en tillräcklig blodbank. Där spelar blodbussen en väldigt viktig roll för att nå ut till blodgivarna, säger Andreas Käll.

Text: Gustav Borg, kommunikationsenheten

Blodgivning i länet

Det finns 15 977 registrerade blodgivare inom Region Östergötland. 9 390 av dem gav blod förra året. 1 287 nya givare tillkom.

17 945 helblodtappningar genomfördes under år 2021. Hälften av blodgivningarna skedde på bussen.

4 554 patienter fick transfusion med röda blodceller under förra året.