Region Östergötland

Regionens första ST-läkare inom pedagogik och ledarskap är klar

Bilden visar Ann-Sofi Björkman med röntgenbilder.

[2020-02-11]

Ann-Sofi Björkman från röntgenkliniken US är först i sin roll i Region Östergötland. Hon är den första ST-läkaren som har gjort pedagogisk-ledarskaps-ST som tillägg till sin ST-utbildning. ”Den nya ST-utbildningen sänder en viktig signal om att pedagogik behövs i läkaryrket”, säger Ann-Sofi Björkman.

Region Östergötland lanserade programmet 2017 som en satsning på vidareutbildning där intresserade läkare erbjuds möjligheter att fortsätta sin utveckling som lärare och som ledare.  De 14 ST-läkare som har hittills har antagits arbetar i Norrköping, Linköping och Motala inom primärvård som specialistvård.  Intresset för lärandemiljöer och hur man lär sig, fick radiologen Ann-Sofi Björkman att välja den nya ST-inriktningen 2017. Nu är hon nybliven specialist inom radiologi med fördjupning i pedagogik och ledarskap.  

– Läkaryrket handlar mycket om att undervisa och handleda andra, både kollegor, studenter och patienter. Utbildningen i både ledarskap och pedagogiska processer har gett bra redskap att göra detta. Den nya ST-utbildningen sänder en viktig signal om att pedagogik behövs i läkaryrket, säger Ann-Sofi Björkman.

Stöd i handledning
Hon arbetar på röntgenkliniken på US och ska snart börja på en doktorandutbildning. Med ST-utbildningen kan hon ge ett nytt perspektiv till kliniken, och vara ett stöd i pedagogiska processer till fler medarbetare.

Det kan vara allt från att ge stöd i handledningsfrågor till att upptäcka behov av internutbildningar, säger Ann-Sofi Björkman.

Som del i programmet har hon tagit fram ett unikt undervisningsmaterial för röntgenklinikens ST-läkare. Genom bilder från ett 30-tal patientfall kan ST-läkarna förstå hur en matstrupsundersökning går till och tolkas. Röntgenbilderna på patientens matstrupe visar hur kontrastvätska sväljs från munhålan ner genom matstrupen och var problemet att svälja verkar uppstå.

Det är rörliga undersökningar som är svåra att läsa in sig på, man behöver se dem. De blir ett stöd till ST-läkaren i utbildningen, säger Ann-Sofi Björkman.

Nytta på kliniken
Röntgenklinikens chef Mathias Axelsson välkomnar den nya kompetensen på kliniken:

– Jag är mycket glad och stolt att Ann-Sofi nu är färdig med sin pedagogiska ST. Vi har haft en stor nytta av hennes arbete med att införa ett mobilt och digitalt utbildningspaket till alla ST i radiologi i regionen. Under programmet utvecklade hon det genom att tillsammans med de subspecialiserade radiologerna skapa inlärningsmoduler för respektive kunskapsområde, säger Mathias Axelsson.

Inom utbildningen har Ann-Sofi Björkman genomfört flera andra förbättringsarbeten bland inom digitala läromedel och organisationen av interna ST-utbildningar på röntgenkliniken.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Om pedagogisk- ledarskaps-ST:

  • Syftet är att stimulera ST-läkarens vidareutveckling inom såväl patientpedagogik, medarbetarpedagogik som pedagogiskt ledarskap. Både teoretiska och praktiska moment ingår där innehållet styrs av ST-läkarens intressen och verksamhetens och regionens behov.
  • Pedagogisk- ledarskaps-ST är en del av ST-kansliets verksamhet och en strategisk satsning inom HR-direktörens ansvarsområde.
  • ST-läkaren är anställd inom sin verksamhet och får lön därifrån under programtiden.
  • Varje pedagogisk- ledarskaps-ST-läkare kan årligen få finansiering av ST-kansliet för 1 månads (4 veckor) pedagogisk/ledarskapsaktivitet (max 6 månader totalt per person) och förlänger därmed i normalfallet sin ST med motsvarande tid, dock med möjlighet att få specialistlön under den tid som motsvarar förlängningen. ST-läkaren tilldelas också en utbildningspott av ST-kansliet som täcker de lärandemoment som inkluderas i utbildningen (projektkostnader, kurser, utbildningar, konferenser, boende, resor).

Denna webbplats