Region Östergötland

Regionen utökar provtagning av covid-19

[2020-05-12]

Region Östergötland fördubblar sin kapacitet till provtagning av covid-19. Det berättade regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro vid dagens presskonferens. I ett första skede fokuserar provtagningen på patienter vid sjukhusen, personer i kommunala boenden och sjukvårds- och omsorgspersonal.

Rickard Lundin, Britt Åkerlind och Kaisa Karro.

Sjukvårdsledningen i Region Östergötland redovisade på tisdagen det aktuella läget i regionen när det gäller covid-19. På plats fanns bland andra regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S), som berättade om den utökade provtagningen i länet som gäller från och med tisdagen.

Region Östergötland kommer att fördubbla antalet prover, från 200 om dagen till minst 400 om dagen, bland patienter i slutenvården, personer i riskgrupper, boende i omsorg samt personal inom vård och omsorg.

"Högt prioriterad fråga"

 Att snabbt kunna provta både medarbetare och patienter är en högt prioriterad fråga och det är också avgörande för att vi ska kunna möta den här pandemin så effektivt som möjligt, säger Kaisa Karro.
 Det är viktigt, inte minst för kommunerna, att vi kan provta fler boende inom omsorgen. Men det är också viktigt att öka provtagningen bland personal i vård och omsorg, för att de snabbt ska kunna komma tillbaka till jobbet.

Vid lunchtid på tisdagen var 90 personer med covid-19 inlagda på sjukhus i Östergötland och av dem fick 22 personer intensivvård. Samtidigt framkom att sammanlagt 513 personer som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut. Totalt har 149 personer i Östergötland avlidit med bekräftad covid-19.
 Vi ser en viss försiktig nedgång, både bland dem som vårdas på sjukhus och dem som behöver intensivvård, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. I och med att vi nu ökar provtagningen kommer vi att få fler bekräftade fall, men det rör sig i de flesta fall om personer med lättare symtom som inte kräver sjukhusvård.

Viss vård startar igen

Belastningen på vården är fortfarande hög och inriktningen utöver covid-19-vård är fortfarande akut vård och vård som inte kan vänta. Men Region Östergötland börjar nu planera för att kunna starta igång delar av den vård som har skjutits upp på grund av situationen med covid-19.
 Vi planerar för att genomföra vissa mottagningsbesök och operationer som tidigare har skjutits upp, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare. Vi kommer att göra en bedömning vecka för vecka och de patienter som berörs blir kontaktade.
 Det här är balansgång. Hur mycket vård vi kan starta igång igen beror helt på hur smittspridningen ser ut i samhället. Om vi orkar hålla i och fortsätta följa rekommendationerna, då kommer vi att hålla nere smittspridningen.

Pressträffen i sin helhet kan ses i efterhand i Region Östergötlands Youtubekanal.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, 010-103 94 88