Region Östergötland

Regionen tecknar nytt avtal med SOS Alarm

[2020-03-03]

Region Östergötland tecknar ett nytt avtal med SOS Alarm om prioriterings- och dirigeringstjänster i länet. Beslutet togs idag av hälso- och sjukvårdsnämnden, som även behandlade en överenskommelse om ökad samverkan med länets kommuner kring insatser riktade till barn och unga.

Bilden visar två ambulanssjukvårdare och en ambulans på en väg.

SOS Alarm ägs hälften av staten och till hälften av Sveriges Kommuner och Regioner och hanterar samtliga larmsamtal och ambulansbeställningar i Region Östergötland. Det nuvarande avtalet löper ut vid halvårsskiftet i år. Dagens beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden innebär att ett nytt avtal tecknas fram till 2024-09-30, med möjlighet att säga upp avtalet efter två år. Tjänsten kommer att motsvara samma uppdrag som tidigare. Nya delar i avtalet innebär ökad kvalitetsuppföljning, större insyn och ökad kontroll över regionens resurser.

– Vi har en mycket bra samverkan mellan Region Östergötland, SOS Alarm och länets två ambulansentreprenörer. Vi ser fram emot att under den kommande avtalsperioden gemensamt fortsätta utveckla verksamheten, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Överenskommelse kring barn och unga
HSN har idag också behandlat ett förslag till överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner som ska förbättra de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna för barn och unga genom en ännu närmare samverkan.

Överenskommelsen reglerar kommunernas och regionens gemensamma ambition kring samverkan, uppdrag och ansvar för insatser till barn och unga. Den tydliggör att verksamheterna, i enlighet med barnkonventionen, nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap, ska ge möjlighet till samordnade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, utbildning och stöd och behandling.

– Psykisk ohälsa bland unga ökar och behovet av stöd ökar. Denna överenskommelse ger möjlighet till mer gemensamma fördjupade insatser från kommuner och region, säger Helena Balthammar (S), 1:e vice ordförande i HSN.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88