Region Östergötland

Regionen tecknar avtal med sjöräddningssällskapet

[2020-05-13]

Region Östergötland tecknar ett samverkansavtal med Svenska sjöräddningssällskapet om uppdrag i väntan på ambulans och sjuktransport med båt från öar, vatten och fartyg. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.

Bilden visar två personer på en ö i skärgården.

Region Östergötland har sedan tidigare samverkansavtal med räddningstjänsten som gäller i väntan på ambulans, vid till exempel hjärtstopp. Fram till nu har det dock inte funnits något avtal för sådana insatser om de som söker hjälp är på öar, vatten och fartyg. Nu har därför hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att teckna ett samverkansavtal med Svenska sjöräddningssällskapet som gäller uppdrag i väntan på ambulans och sjuktransport med båt. Avtalet gäller uppdrag från öar, vatten och fartyg på isfritt vatten längs med kusten och Vättern inom Region Östergötlands geografiska område.

Ökad säkerhet
– Det här ger en ökad säkerhet för människor på öar och fartyg längs med Östgötakusten och i Vättern. Vid till exempel hjärtstopp kommer sjöräddningen att larmas ut och ge första hjälpen i väntan på ambulans, säger Kerstin Sjöberg (C) regionråd och 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Avtalet, som gäller från den 1 juni, innebär att regionen ansvarar för utbildning av instruktörer liksom syrgas och förbrukningsmaterial till en kostnad av cirka 15 000 kronor per år.

– Detta avtal stärker samverkan mellan Region Östergötland och sjöräddningssällskapet och ger mer akutvård till boende och besökare i skärgården, säger Kerstin Sjöberg.

Vårdcentralsverksamhet i Vilbergen utreds
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har i veckan också behandlat Helsa Primärvård AB:s uppsägning av auktorisationen för Vårdcentralen Vilbergen den 31 mars nästa år. Bakgrunden till begäran är vårdcentralens ekonomiska situation och svårigheter att bemanna verksamheten.
Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören får nu i uppdrag att utreda hur en fortsatt verksamhet kan bedrivas så att de patienter som i dag är listade vid vårdcentralen ska erbjudas en god primärvård även i fortsättningen.

– Det är beklagligt att Helsa inte ser sig ha möjlighet att driva Vårdcentralen Vilbergen vidare i dess nuvarande form. Vårt främsta fokus nu är att undersöka alla möjliga alternativ för att det även i framtiden ska bedrivas vårdcentralsverksamhet i Vilbergen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Textansvarig: Cecilia Ottosson/Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen