Region Östergötland

Regionen redo för den stora vaccinationsinsatsen

[2021-02-01]

Vaccinationer mot covid-19 pågår i Region Östergötland och nu har drygt 14 000 personer fått den första dosen. Tre stora vaccinationscentraler står klara inför de breda vaccinationerna av allmänheten. De utökas med fler vaccinationsställen i Mjölby, Linköping och Finspång. - Vi är redo att vaccinera i den takt som vaccinet kommer till länet, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning i Region Östergötland.

Bilden visar en vaccinationsflagga utanför mässhallen i Norrköping.

Vaccinationerna fortsätter enligt plan i Region Östergötland, även om det har kommit mindre leveranser än väntat de senaste veckorna. Planen är att vaccinera hela den vuxna befolkningen i länet under det första halvåret 2021.

- Alla som har fyllt 18 kommer att erbjudas att ta vaccinet mot covid-19 i två doser. Regionen kommer att gå ut med bred information när det blir dags att vaccinera de stora grupperna, säger Rickard Lundin.

Tre stora vaccinationscentraler står klara att ta emot breda grupper av allmänhet som ska vaccineras i fas 2, 3 och 4, när turen kommer till dem. Vaccinationscentralerna finns på Saab Arena i Linköping, Mässhallen i Norrköping och Luxor center i Motala, med stora och luftiga ytor där det går att hålla avstånd och skapa olika flöden för in- och utpasserande. Fler vaccinationsställen kommer att öppna på Gamla lasarettet i Finspång, Gallerian i Mjölby och i Missionskyrkan i Linköping.

Tid bokas i förväg
Till vaccinationscentralerna får alla komma på en tid som har bokats i förväg, annars går det inte att komma in. När tiden bokas får du också svara på en hälsodeklaration. Vaccinet ges i ett eget bås, där det också finns dator, munskydd och handsprit. 
Det är viktigt att komma till den tid man har fått för att det inte ska uppstå köer. När man kommer blir man mött av en värd som visar in till båset där man träffar sin vaccinatör. Tillsammans går man igenom hälsodeklarationen och vaccinet ges i en muskel i överarmen. Efter sprutan får man sitta kvar i ett väntrum i 15 minuter.

För senast uppdaterade informationen om vaccination mot covid-19, läs här på 1177.se

Bilden överst: Rickard Lundin på vaccinationscentralen på Saab Arena i Linköping.

 

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen

Nu pågår vaccinationer i den första fasen för personer som har hemtjänst och/eller hemsjukvård/vård och omsorg i hemmet och deras hushållskontakter samt personal i hemtjänst. Samtidigt fortsätter vaccinationer för dem som bor på och personal på särskilda boenden för äldre personer.
Vaccinationer i fas 2 planeras starta under februari, under förutsättning att vaccintillgången tillåter, för personer som är 70 år eller äldre och vuxna som får insatser enligt LSS. I 70 plus-gruppen kommer de äldsta att få vaccinet först.
I fas 3 vaccineras personer som är mellan 18 och 69 år och tillhör en riskgrupp. Därefter, i fas 4, erbjuds alla övriga personer över 18 år vaccination. Prioritetsordningen som Region Östergötland följer är den som Folkhälsomyndigheten har slagit fast.

Hur får jag min tid?
Du kontaktas av vården när det är din tur i ordningen att boka tid. Du ska inte ringa själv innan du får information från vården att det är din tur. Vi rekommenderar i första hand att du bokar din tid på webben. Det finns också möjlighet att boka din tid via telefon.

När blir det min tur?
Det går inte att säga exakta datum eftersom tidsplanen styrs av leveranser av vaccin.

Vad kostar det?
Vaccinationen är gratis.