Region Östergötland

Regionen prioriterar för att nå bredbandsmålen

[2021-04-01]

Hushåll, företag och platser som har utmaningar med mobiltäckning. Det är några av de områden där trafik- och samhällsplaneringsnämnden vill att bredbandsanslutning prioriteras i Östergötland när Post- och telestyrelsen fördelar bredbandsstöd.

 Bilden visar en bredbandskabel som ska grävas ner i marken.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som sedan 2020 administrerar ett nationellt bredbandsstöd. I år kommer det att fördelas mellan Götaland, Svealand och Norrland. Det görs utifrån åtta olika kriterier som PTS har beslutat om. Varje region får sedan prioritera vilka byggnader som stödet ska fördelas mellan, baserat på kriterierna.
I dag beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden att prioritera utifrån fem av de åtta kriterierna. Det innebär att: främja anslutningar till hushåll, att främja företagande och näringsliv, att främja anslutningar till samhällsviktiga funktioner som till exempel vård- och omsorgsboenden och allmänna kommunikationer, att ta hänsyn till områden där förutsättningarna för bredbandsutbyggnad är extra svåra som exempelvis i skärgården och att ta hänsyn till områden som har utmaningar med bland annat mobiltäckning och postservice.

Snabbt bredband viktigt
– Med våra prioriteringar vill vi bidra till att nå målen i regionens bredbandsstrategi om att så många som möjligt ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden och fortsätter:

– Tillgången till snabbt bredband är oerhört viktigt, vilket har visat sig extra tydligt under pandemin som gör att kontakten med myndigheter och tillgång till samhällsservice kräver uppkoppling.

Behov enligt strategi prioriteras
Det här betyder bland annat att regionen inom kriterierna vill prioritera byggnader med hushåll och företag där det ännu finns ett behov av utbyggnad enligt bredbandsstrategin. Det innebär också att byggnader i områden där bredband om minst 30 megabit per sekund (Mbit/s) i dag inte kan nås ska främjas. Byggnader med hushåll och företag i områden där mobila stabila tjänster saknas kommer även att prioriteras.
I Region Östergötlands bredbandsstrategi är målet att 95 procent av alla hushåll och företag i länet ska ha faktisk tillgång till snabbt bredband liksom att 98 procent ska ha möjlighet att ansluta sig till bredbandsnät om 1 gigabit per sekund (Gbit/s) 2025.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen