Region Östergötland

Regionen ökar sin kapacitet för provtagning

[2021-12-08]

Region Östergötland ska skyndsamt öka sin kapacitet för att erbjuda testning för covid-19. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.

Bild på ett kit för provtagning.

– På två veckor har regionen mer än tredubblat sin provtagningskapacitet. Trots det ser vi att kapaciteten behöver ökas ännu mer, dels för att möta det ökade behovet som nu finns i länet, dels för att följa Folkhälsmyndighetens nya rekommendationer, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Från och med 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att landets regioner erbjuder testning av alla som är 6 år och äldre med symtom som kan vara covid-19. Detta för att så tidigt som möjligt bryta eventuella smittkedjor, vilket i sin tur kan hålla tillbaka belastningen på den redan ansträngda hälso- och sjukvården.

Stanna hemma vid symtom

På grund av den nya virusvarianten omikron gäller sedan 30 november också utvidgade rekommendationer för resenärer. Enligt Folkhälsomyndigheten ska alla som de senaste sju dagarna vistats i ett land utanför Norden testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

– De nya rekommendationerna har på kort tid kraftigt ökat behovet av tester, och vi har varit tvungna att ställa om snabbt. Förutom att öka provtagningskapaciteten inom Region Östergötland så handlar det också om att korta väntetiderna så mycket som möjligt för de som behöver testa sig för covid-19. Samtidigt är det också viktigt att stanna hemma vid minsta symtom, säger Kaisa Karro.

Regionstyrelsen har beslutat att ge regiondirektören i uppdrag att tillsätta de resurser som krävs för att skyndsamt öka provtagningskapaciteten för covid-19.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen