Region Östergötland

Regionen ökar ersättning med 126 miljoner kronor till Östgötatrafiken

[2020-06-05]

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden kompenserar Östgötatrafiken för en del av de intäktsförluster som covid-19-pandemin medfört.

Regionrådet Julie Tran

Covid-19-pandemin har inneburit en kraftig minskning av antalet resande i kollektivtrafiken, och därmed väsentligt lägre biljettintäkter än vad som budgeterats i trafik- och verksamhetsbeställningen för 2020. Detta får en stor påverkan på det ekonomiska resultatet för AB Östgötatrafiken.

Östgötatrafiken har genom åren byggt upp ett eget kapital för att kunna finansiera kommande satsningar och hantera konjunktursvängningar, men det bedöms inte vara tillräckligt stort för att bolaget fullt ut ska kunna finansiera vårens nedgång i resande.

Kapitalförsäkringsgaranti

Region Östergötland har tecknat en kapitaltäckningsgaranti som innebär att regionen garanterar tillskott av medel så att det egna kapitalet för bolaget aldrig understiger hälften av aktiekapitalet. Därför har trafik- och samhällsplaneringsnämnden idag beslutat att ge ett preliminärt regionbidrag på 126 miljoner kronor 2020 för att utöka ersättningen för trafik- och verksamhetsbeställningen.

Beslutet förutsätter att Östgötatrafiken nyttjar 60 miljoner kronor av det egna kapitalet för att täcka delar av underskottet och att regionfullmäktige beslutar att ge motsvarande regionbidrag till TSN.

– Kollektivtrafiken är en viktig samhällsservice som många gånger är en förutsättning för människor att kunna ta sig till sitt arbete eller utbildning. Därför behöver vi säkra ekonomiskt att vi fortsatt kan upprätthålla ett gott kollektivtrafikutbud, samtidigt som vi kan undvika trängsel och minska smittspridning, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88