Region Östergötland

Regionen går upp i förstärkningsläge

Olika redskap som används vid kirurgi ligger på en bricka. En handskbeklädd hand sträcker sig mot brickan. I bakgrunden pågår en operation.

[2022-01-19]

På grund av den pressade situationen för länets sjukvård så har Region Östergötland gått upp i förstärkningsläge. ”Beslutet är fattat utifrån en samlad bedömning där vi ser ett väldigt högt tryck på vården. Vi behöver nu kraftsamla och även utveckla samarbetet med andra aktörer, som till exempel kommuner, universitet och externa leverantörer”, säger Jessica Frisk, vårddirektör och regional sjukvårdsledare.

Förstärkningsläget gäller länets tre sjukhus, men också på regional nivå. Bakgrunden är en mycket hög belastning på grund av hög smittspridning av covid-19, sjukfrånvaro bland medarbetarna, brist på bemannade vårdplatser och ett omfattande provtagnings- och vaccinationsarbete som hela tiden löper på i högt tempo.

– Vi behöver vara säkra på att vi kan ta hand om de patienter som blir svårt sjuka i covid-19, och att all annan akut vård ska kunna fortsätta. Vi ser en brant ökning av antalet smittade, och av covid-sjuka som behöver vård. Det är också ett pressat läge i kommunerna, vilket vi har full förståelse för. Men det påverkar till exempel möjligheterna att få medicinskt färdigbehandlade patienter överförda till kommunal vård och omsorg, säger Jessica Frisk.

Region Östergötland har haft särskild sjukvårdsledning och varit i stabsläge sedan den 14 december. Förstärkningsläget innebär att regionen nu går upp en nivå i beredskap, vilket ytterligare ökar möjligheterna att prioritera och förstärka viktiga funktioner inom vården.

– Förstärkningsläget gör att vi kan fortsätta samla våra resurser kring akutsjukvård, och annan vård som inte kan vänta, säger Jessica Frisk.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen