Region Östergötland

Regionen får nytt uppdrag att bedriva högspecialiserad vård

Husfasaderna vid Universitetssjukhusets norra entré. Några personer sitter vid bänkarna på den stenbelagda gården.

[2022-03-11]

Region Östergötland har fått ytterligare ett tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, nu inom området neuromuskulära sjukdomar. Det har Socialstyrelsens nämnd för högspecialiserad vård beslutat.

– Det är glädjande att vi tilldelas ett nytt uppdrag att bedriva nationellt högspecialiserad vård, Region Östergötland har en stark verksamhet inom området och det visar sig inte minst med att vi får förtroendet. Vi vill erbjuda en kvalitativ vård men även bidra till forskningen, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Även Patrick Vigren, som är verksamhetschef för neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, gläds åt nämndens beslut.

– Kliniken är pionjär inom området, och har en väldigt väl fungerande verksamhet, så det betyder jättemycket att vi får det här erkännandet. Jag skulle vilja säga att det även är bra för Sverige, eftersom sättet vi arbetar på är unikt, med en enhet som kombinerar kliniska bedömningar och laboratorieanalyser. Det ska bli roligt att nu kunna bygga vidare på den långa erfarenhet som enhetens medarbetare har, säger han.

En ytterligare ansökan

Förutom ansökan om neuromuskulära sjukdomar så hade Region Östergötland även ansökt om tillstånd för neuroendokrina tumörer i buken, men där beslutade nämnden inte till regionens fördel.

– Nämnden gav oss ett mycket positivt besked – men också ett negativt. Vi hade hopp om att även tilldelas området neuroendokrina tumörer i buken, men nu gick tillstånden istället till fyra andra sökande. Det känns väldigt tråkigt, eftersom det här är ett starkt område för oss sedan många år, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör.

Erbjuda vård med hög kvalitet

Region Östergötland arbetar aktivt för att knyta ytterligare högspecialiserad vård till Universitetssjukhuset i Linköping. Det är betydelsefullt för att kunna erbjuda vård med hög kvalitet i länet, men också för att gynna forskning. Vid sidan av de två områden som det nu fattats beslutat om så har regionen även ansökt om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård av könsdysfori och medfödd benskörhet (osteogenesis imperfecta).

Sedan många år bedriver Universitetssjukhuset i Linköping brännskadevård enligt den tidigare rikssjukvårdsmodellen, och har ett nationellt uppdrag som gäller vård av vulvacancer. I höstas beslutades också att sjukhuset får tillstånd att bedriva högspecialiserad vård när det gäller avancerad kirurgi för kvinnor som drabbats av förlossningsskador i underlivet.

Text: Gustav Borg, kommunikationsenheten

Bakgrund

Det är Socialstyrelsen som beslutar inom vilka områden som nationell högspecialiserad vård ska bedrivas. Efter det har regionerna möjlighet att ansöka om tillstånd för att utföra vården. Beslut fattas av Nämnden för nationell högspecialiserad vård, som är utsedd av regeringen, leds av Socialstyrelsens generaldirektör och består av politiker från samverkansregionerna.