Region Östergötland

Regionen donerar läkemedel till Ukraina

[2022-04-06]

Region Östergötland har beslutat att donera läkemedel till ett värde av cirka 1,6 miljoner kronor till de nödställda i Ukraina.

Genom EU:s samordning till stöd för Ukraina gjorde Socialstyrelsen nyligen en förfrågan till samtliga regioner om möjligheter att stödja med läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Efter inventering har nu samtliga regioner enats om att donera läkemedel till Ukraina från Nationella läkemedelsförrådet.

Totalt handlar det om ett 40-tal olika läkemedel som matchar Ukrainas behov och vore lämpliga att donera. Nio av läkemedelsprodukterna ägs formellt av Region Östergötlands partihandel och har ett värde på cirka 1,6 miljoner kronor.

På onsdagen fattade regionstyrelsen det formella beslutet om att donera Östergötland del av läkemedlen till hjälpbehövande i Ukraina.
– Från Region Östergötland är vi mycket måna om att stötta Ukrainas folk där vi har möjlighet. Det känns självklart att vi på detta sätt ska bidra med livsviktiga läkemedel till de krigsdrabbade, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro.

Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att samordna transporter av läkemedel till Ukraina.

Region Östergötland hanterar regionernas gemensamma samordning av läkemedel tillsammans med Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.
Nationella läkemedelsförrådet har byggts upp under pandemin, då regionerna gemensamt köpt in kritiska läkemedel. Donationerna bedöms inte påverka robustheten i regionernas egen läkemedelsförsörjning.

Textansvarig