Region Östergötland

Regionen byter lokaler i Ödeshög

[2020-02-13]

Region Östergötland kommer inte fortsätta bedriva verksamhet i byggnaden på Skolgatan 3 i Ödeshög. En ny utredning visar på allt för stora fuktskador. Vårdcentralen Ödeshög har redan lämnat byggnaden och Folktandvården kommer att evakueras så snart en lämplig lokal finns till hands.

Bilden visar Folktandvården i Ödeshög.

– Med tanke på de omfattande skadorna gör regionen bedömningen att vi inte kan bedriva verksamhet i de här lokalerna. Nu får vi tillsammans med Ödeshögs kommun och Ödeshögsbostäder hitta en annan lösning, säger Reine Sundell, fastighetschef i Region Östergötland.

Vårdcentralen lämnade lokalerna i juni förra året, men även Folktandvården kommer att flytta ur byggnaden och olika lösningar ses över. Det står klart sedan en ny rapport om husets skick har presenterats. Bakom rapporten står Region Östergötland och Ödeshögsbostäder i ett gemensamt initiativ.

– Det bästa vore att hitta en permanent lösning direkt men vi har ingenting klart i dagsläget, säger AnnaCarin Dahlgren, produktionsenhetschef för Folktandvården.

Företagshälsovården bedömer att medarbetare kan fortsätta arbeta i lokalerna till dess att nya lokaler har hittats. Så länge man inte har symtom och inte lider av allergi, går det bra att vistas i de nuvarande lokalerna.

– Våra medarbetare inom Folktandvården upplever inte några direkta problem och har inga symtom, säger AnnaCarin Dahlgren.

Vårdcentralen flyttar igen

Inom kort flyttar vårdcentralen från de tillfälliga paviljongerna där verksamheten har funnits sedan juni, till kvalitetspaviljonger på en annan tomt på Skolgatan.

Fredag den 21 februari har vårdcentralen öppet till klockan tolv. Måndagen den 24 februari går flyttlasset och då är verksamheten stängd. Den 25 februari öppnar vårdcentralen i de nya lokalerna.

– Vi ser fram emot att komma in i bättre och rymligare lokaler, det blir ett lyft både för patienter och medarbetare, säger Mara Kosovic, produktionsenhetschef för Primärvårdscentrum.

Nu kommer arbetet med att hitta lokaler för hälso- och sjukvård och tandvård i Ödeshög att fortsätta i dialog mellan Regionen Östergötland, Ödeshögs kommun och Ödeshögsbostäder.

– Vi ska finnas kvar i Ödeshög och vi har goda förhoppningar om att tillsammans kunna lösa det här på bästa sätt. Det kan exempelvis finnas möjligheter till samlokalisering med kommunal vård och omsorg i framtiden, säger Mara Kosovic.

Textansvarig: Susanne Fridberg, 010-103 77 85

Detta har hänt
* Byggnaden har utretts och åtgärdats i omgångar. I juni förra året flyttade vårdcentralen till tillfälliga lokaler efter att flera medarbetare fick symtom som inte gick över.

* En rapport från Arbets- och miljömedicin visade då att det fanns kvarstående brister och fuktskador, som gjorde att lokalerna inte kunde anses som säkra att vistas i dagligen.

* Därefter har Region Östergötland och Ödeshögsbostäder tillsammans tagit initiativ till en ny genomgripande inomhusutredning av byggnaden. Den bekräftar att tidigare saneringar har varit otillräckliga. 

* Byggnaden har fortfarande skador och brister, som kräver omfattade åtgärder för att komma tillrätta med. Bland annat har man hittat skador i golvet orsakade av fukt och mikrobiella skador på träreglar och ytterväggar.