Region Östergötland

Regionen börjar redovisa vaccinationsstatistik

Bilden visar en hand som håller en vaccinationsspruta.

[2021-01-27]

Från och med i dag börjar Region Östergötland redovisa daglig statistik på webben över hur många som har vaccinerats mot covid-19. Statistiken kommer att finnas i grafen Aktuellt läge under fliken Vaccinerade. I samma graf samlas också annan daglig statistik om covid-19.

Bilden visar en graf.

- Intresset för vaccinationerna är stort och vi vill arbeta på ett öppet och transparant sätt. Nu kan alla som är intresserade följa det aktuella vaccinationsläget och utvecklingen på regionens webbplats, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning i Region Östergötland.

Siffrorna visar hur många personer som har fått den första vaccinationsdosen mot covid-19 av eller på uppdrag av Region Östergötland, per dag och totalt. Uppgifterna hämtas ur vårdens system MittVaccin där vården registrerar in vaccinationen efter dosen har getts. Uttagen till grafen görs en gång per dygn.

- Just nu har 11 044 personer fått vaccinets första dos, på särskilda boenden och vårdcentraler. Totalt kommer runt 370 000 invånare i Östergötland att erbjudas vaccinet och vi hoppas att så många som möjligt kommer att ta det även om vi inte kan räkna med hundra procent, säger Rickard Lundin.

Uppgifterna kommer att läggas ut klockan 12.45 varje dag tillsammans med annan statistik över antal smittade, patienter i slutenvård och intensivvård, utskrivna och avlidna i regionen som också samlas i grafen Aktuellt läge.

Här hittar du statistiken över Vaccinerade:
Gå in på regionostergotland.se
Klicka på avdelningen Samlad information om coronaviruset i Östergötland.
Gå in på Senaste om covid-19 och en bit ner på sidan finns grafen över Aktuellt läge.
Klicka på fliken Vaccinerade

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Nu pågår vaccinationer för personer med hemtjänst eller vård och omsorg i hemmet.