Region Östergötland

Region Östergötlands Hemväxa-stipendiater utsedda

[2020-06-05]

Tjugo fria professionella kulturskapare i Östergötland har utsetts till mottagare av Region Östergötlands Hemväxa-stipendier. ”Jag är glad att vi med detta stipendium kan ge professionella kulturskapare en möjlighet till stöd”, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Med anledning av den svåra situationen kopplad till covid-19 för många fria professionella kulturskapare utlyste Region Östergötland under våren 20 personliga stipendier – Hemväxa. Stipendiebeloppet är 20 000 kr per beviljad sökande, och den 18 maj var sista ansökningsdatum. Stipendierna är avsedda att användas i hemmiljö eller i nära anslutning till hemmet.

Stipendierna ska ge möjlighet för fria professionella kulturskapare i Östergötland, från alla konst- och kulturområden, till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap, antingen genom egen praktik eller genom fördjupad kompetens. Gärna genom en kreativ vilja att testa nytt, till exempel genom att arbeta med gränsöverskridande kulturuttryck. Stipendierna är tänkta att täcka cirka fyra veckors arbete, under tiden juni-oktober.

Region Östergötland har tagit emot 149 ansökningar, varav en klar majoritet kopplas till bild- och formområdet. En övervägande del av de sökande är kvinnor och en övervikt från Norrköpingsområdet noteras också bland de sökande. Bland mottagarna av stipendiet återspeglas en majoritet från bild- och formområdet samt av kvinnor. Åldersfördelningen har en spridning alltifrån de som är födda på 1950-talet till 1990-talet. Den geografiska spridningen är god, med representation från nio kommuner.

– Jag är glad att vi med detta stipendium kan ge professionella kulturskapare en möjlighet till stöd, säger Eva Andersson (S). Det är positivt att vi har hittat en bra fördelning till många kommuner, åldersgrupper och kulturuttryck. Samtidigt som vi är fullt medvetna om att detta stipendium inte kan täcka alla behov som uppstått med anledning av pandemin.
Oppositionsrådet Per Larsson (KD) ser det som positivt att på kort tid, och med bred politisk vilja, ha kunnat erbjuda Hemväxa-stipendier till de professionella kulturskaparna.

– I Östergötlands kulturliv har de fria professionella kulturskaparna en avgörande roll, samtidigt som det är en grupp som drabbats hårt av pandemin. Därför är det mycket glädjande att vi kunnat erbjuda denna stipendieform och att de inkomna ansökningarna visat hög kvalitet, säger Per Larssson (KD).

Följande mottagare av stipendiet Hemväxa beslutades av regionutvecklingsnämnden den 3 juni:

Anneli Lindberg
59 år och verksam i Norrköping. Bildkonstnär, oftast med textila inslag. Har arbetat med konst- och integrationsprojektet - Kvinnonätverk HEMMA (KNVH), för och med kvinnor från olika håll där de främst arbetar med Husmorsgraffiti (gatukonst). Anneli vill utforska vad som kan komma ut när hon är hänvisad till det material som hon har runt sig. Bygga former och skulpturer i större skala och då utnyttja den plats, gräsplätt hon har tillgång till på hemmafronten. Annelis önskan är att leka fram en idé som senare kan presenteras som installation.

Caroline Färnström
69 år och verksam i Linköping. Arbetar främst med grafik och digitala medier. Caroline vill med stipendiet utveckla sin digitala teckning där hon blandar måleri och grafik med fotografier men också med animation.

Hlif Torisdottir
35 år och verksam i Norrköping. I Hlifs konstnärskap är bildskapandet drivkraften och hon strävar efter att hitta sätt för papper och textil att samsas och bli jämbördiga. Bilder görs på papper eller tyg med penna, pensel eller nål och tråd. Med hemmastipendiet vill Hlif undersöka och arbeta med skala. Hur påverkar formatet det konstnärliga uttrycket bilden? Hon vill förstora sina stygn och streck och se vad som händer. Vidare vill hon prova om grafiska tekniker som exempelvis monotypi, screentryck & blocktryck kan vara ingångar till det större formatet.

Maria Segersäll
39 år och verksam i Vadstena. Maria arbetar bland annat med skulptur, måleri, textil, scenografi, installation och iscensättningar. Ibland solitärt, men ofta i symbios med andra. Med stipendiet vill Maria fördjupa sina kunskaper i betong, utforska ett material som kan användas i vårt offentliga rum, men även till att undersöka möjligheterna till att fylla mellanrum.

Maria Segersäll 
39 år och verksam i Vadstena. Maria arbetar bland annat med skulptur, måleri, textil, scenografi, installation och iscensättningar. Ibland solitärt, men ofta i symbios med andra. Med stipendiet vill Maria fördjupa sina kunskaper i betong, utforska ett material som kan användas i vårt offentliga rum, men även till att undersöka möjligheterna till att fylla mellanrum.

Morgan Johansson  
54 år och verksam i Väderstad/Ödeshög. Morgan målar akvarell, ofta landskap och fåglar. Vill med stipendiet experimentera, prova nya idéer som collage, kombinera akvarellerna med akryl/gouache. Utveckla måleriet i ateljén, framför allt måla i stora format 2 till 3 meter breda.

Niclas Malmström 
54 år och verksam i Boxholm. Arbetar främst som skulptör både i traditionellt och digitalt modellerande. För stipendiet vill Niclas utveckla sina kunskaper i det digitala modellerandet, utforska samspelet mellan det traditionella hantverket och sedan överföringen till det digitala. 

Åsa Gusfors 
53 år, verksam i Norrköping. Arbetar som konstnär, främst som skulptör. Skulpterar bland annat i is och sand, med – normalt sett – många internationella uppdrag. För stipendiet vill Åsa experimentera med att bygga skulpturer av naturliga material för utomhusbruk.

Inger Södergren  
67 år och verksam i Kisa, Kinda kommun. Inger är keramiker. Ingers fokus har sedan många år legat på unika handbyggda objekt som fått sin grafiska, svartvita dekor genom en rökbränning. För stipendiet vill Inger under fyra veckor upprepa en och samma form men använda sina händer olika varje dag, där ett resultat får leda till nästa. Målet är 20 objekt med samma grundform men med olika uttryck, en balansgång mellan erfarenhet och nyfikenhet och med handgrepp som låter fingrarna sätta synliga märken i leran. 

Isabelle Nilsson  
30 år och verksam i Grytgöl, Finspångs kommun. Isabell är konstnär och arbetar främst med grafik, och tekniken collografi. Isabell har sin utgångspunkt i hemmiljöer, och intresserar sig för hur hemmet visas upp i exempelvis digitala möten. Under möten på distans har Isabelle broderat och tänkt på hur broderi knyter an till hem i form av en hantverksform som ofta existerar just i hem; både som pågående handarbete och bonad på väggen. Bonaden innehåller dessutom ofta gestaltningar av hemmiljö, och olika typer av påbud och budskap. Levnadsregler såväl som påminnelser om att visa sina medmänniskor kärlek. För stipendiet vill Isabelle utforska broderiet mer. 

Liv Aira
26 år, verksam i Linköping. Liv är dansare och koreograf med lulesamiskt ursprung. Har skolats i dans både i Linköpings balettförening och på Folkuniversitetets gymnasium dansprofil. Utbildat sig på högre nivå i Barcelona. Hon är dansare i det östgötska Danskollektivet Ronny. Har även det egna samiska danskompani ”Invisible People Contemporary Dance Company”. För Hemväxapengarna ska Liv göra research kring skapandeprocesser. Hon ska skapa en verktygsbank kring koreografiska verktyg - ett kompendium. Detta ska kopplas ihop med film och utforskas mer på djupet och livestreamas. 

Sofia Harryson
34 år, verksam i Gusum/Valdemarsviks kommun. Sofia är frilansande danskonstnär som arbetar med koreografi, som dansare och med performance. Har gått på De Geer danslinje samt Lunnevads danslinje, utbildade sig sedan i London. Koreograf och dansare i det östgötska danskollektivet Blauba, men även dansare för olika koreografer och kompanier i Sverige. För Hemväxapengarna ska Sofia göra en ”Walk with me” –en daglig promenad. Hon ska undersöka kultur i naturen och hur den upplevelsen kan nå en publik på plats och med hjälp av teknik och film. Varje dag kommer hon att röra sig på en del av Östgötaleden (Sträckan Gusum-Fallingeberg.) Hon bjuder in de som redan går på leden och önskar medverka, men coronaanpassat. 

Charlotte ”Lotta” Källström
51 år, verksam i Norrköping. Lotta arbetar som artist på heltid sedan drygt 12 år tillbaka. Är väldigt bred i sin profession med uppdrag som sångerska, gitarrist, i showgrupp, producent, barnunderhållare, seniorunderhållare, programledare, komiker, coverbarn, underhållande reseledare mm. För Hemväxapengarna ska Lotta fördjupa sig i allt om livestreaming hemifrån och vill på så sätt nå ut till den publik hon träffar live i vanliga fall. 

Klas Isaksson
37 år, verksam i Norrköping. Klas är musiker, berättare, konstnär och arrangör. Klas är en del av Den Svenska Björnstammen (musikgrupp) och driver Evigheten (en klubb för elektronisk musik och ett skivbolag). Klas skapande handlar ofta om medvetandet, om att vara människa och de ögonblick när förtrollningen bryts. Klas har alltid levt på sitt skapande men det ändrades när pandemin var ett faktum. Detta satte honom i en ny värld och en ny situation och det är den känslan han vill tolka och fördjupa sig igenom Hemväxastipendiet. Klas kommer att skapa musik/musikvideo utifrån den här situationen som utgångspunkt. 

Kajsa Norrby
35 år, verksam i Långrådna, Valdemarsviks kommun. Kajsa är kulturproducent, körledare, sångerska och scenkonstnär och är rotad i klassisk sång, folk- & världsmusik och scenisk musik/teater. Startade och driver sedan 2016 ”Långrådna Kultur”, ett kulturcentrum på östgötska landsbygden med fokus på sång och världsmusik. Arrangerar konserter, utställningar, evenemang, utbildningar och har ett flertal egna körer samt ett sång- och röstworskhops, retreat och låtskrivarkurser. Med Hemväxa kommer Kajsa att skriva egen körmusik/sång och fokusera på sitt eget skapande. Kommer även fördjupa sig i att filma/dokumentera samt dela skapandet och processen online.

Åsa Forsberg
54 år, verksam i Norrköping. Åsa är skådespelare/clown och har arbetat professionellt framförallt med barnteater sedan 1986. Var med och startade Teater Ikaros 1986 som ombildades till nuvarande Teater Fenix 1997. Åsa turnerar runt hela länet och Sverige med Teater Fenix, frilansar som skådespelare med många fria teatrar i Östergötland samt samarbetar med flera institutioner. Åsa är också sjukhusclown. Med Hemväxa kommer Åsa att arbeta vidare med en föreställning som påbörjades tillsammans med regissör Sue Morrisson i Toronto/Kanada och är en clownföreställning för vuxna, ”Dead letters office”. Åsa kommer att arbeta vidare med manuset och hoppas kunna ha premiär 2022 i Kanada och sedan i Sverige. 

Elsa Näslund
28 år, verksam i Linköping. Elsa är nycirkusartist med specialisering på luftakrobatik. Frilansande artist, undervisar barn och unga och jobbar med Skapande Skola-projekt. Driver cirkuskompaniet B-side Company som uppträder på olika festivaler i Europa under sommarmånaderna. Luftakrobatik kräver att man kan rigga inför sina föreställningar, något som Elsa har lärt sig i sin utbildning. Den kunskapen vill Elsa dela med sig av och använda sitt Hemväxastipendium till att sammanställa en grundkurs i riggning för luftakrobatik. Då branschen växer och fler studios och privatpersoner öppnar upp för luftträning behövs även kunskap om säkerheten att förmedlas. Elsa kommer att skapa en onlinekurs med teori, se filmer samt träna hemma. Detta för att ge en förståelse för hur man gör en riskbedömning, använder rätt material och kan se om något inte ser rätt ut.  

Maria Lundström
38 år, verksam i Skärblacka, Norrköpings kommun. Maria har efter examen från KSM (Kultur & Samhälle & Mediegestaltning) på Linköpings Universitet inriktat sitt skapande mot film, främst dokumentärfilm. Utvecklar nu sitt första större spelfilmsprojekt – en kortfilm i skräckgenren. För Hemväxapengarna ska Maria utveckla sitt filmiska berättande i skräckgenren genom stämningsexperiment och miljöskapande.   

Selina Håkansson
34 år, verksam på Vikbolandet, Söderköpings kommun. Selina arbetar som dokumentärfilmare och frilansande filmklippare. Jobbar just nu på sin första längre dokumentärfilm som går under arbetsnamnet ”Konsten att älska sin mamma”. Selina vill utveckla sin kunskap och förståelse för kommunikation och ledarskap inom kreativa processer. Hon ska använda Hemväxapengarna till detta. Främst genom online-coachning av expert på området, Thea Mikkelsen. 

Titti Knutsson 
55 år, verksam i Norrköping. Titti är verksam som författare/frilansskribent inom olika genrer: prosa och poesi och sakprosa/poesi (utställningstexter) sedan 2005. Arbetar också inom scenkonstområdet. Titti Knutsson vill använda stipendiet till att fördjupa sina kunskaper i skrivandet med koppling till scenkonsten genom att fortbilda sig i dramaturgi hos en etablerad dramaturg. Kunskaperna kommer att användas i ett kommande projekt där hon ska skriva ett libretto.

Tobias Pettersson
47 år, verksam i Linköping. Tobias är frilansjournalist/skribent sedan 2006 med det regionala kulturområdet (främst musiken) som huvudområde. Tobias Pettersson vill använda stipendiet till att skriva en bok om det regionala musiklivet som ska bygga på material han samlat på sig genom att ha bevakat och skrivit om det under 25 år. Syftet är att synliggöra musikområdet som en del av det östgötska kulturarvet i en för honom ny form.