Region Östergötland

Region Östergötland värd för nationell konferens

[2022-02-14]

– Det är inte så lätt att skapa en tillåtande uppmuntrande miljö där vi kan lyfta oss i håret och våga tänka något tidigare otänkbart tillsammans. Det menade Bodil Jönsson, professor emerita och författare, när hon avslutade Reglabs årskonferens med Region Östergötland som årets värd.

Bild på en skärm som visar en sändning från en konferens med två talare.

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Varje år möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer av varandra. I Reglab ingår samtliga 21 regioner, men också Vinnova, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Tillväxtverket.

Temat för årets tvådagarsforum den 9 och 10 februari var Omställning pågår! Vi är mitt i omställningen och nu är fokus på att göra. Sveriges regioner har satt målen och omställningen är i gång för cirkulär produktion och konsumtion, nya transporter och förändrad energiförsörjning.

– Reglab handlar om att lära av varandra, att göra tillsammans och att inspireras och omvärldsspana. Denna konferens var inget undantag och vi är glada över att vara värdregion. Årets tema som handlade om omställning berör oss alla och ska vi nå målen i Agenda 2030 behöver vi växla upp och hjälpas åt, säger Cecilia Hunnershage Sandgren, näringslivsstrateg i Region Östergötland, som höll i arrangemanget.

På årskonferensen kunde åhörarna träffa några som vet mer om hur man ställer om. Bland annat pratade Bodil Jönsson om Tankemönster för tid, tillit och trygghet i klimatomställningarnas tid, som hon sammanfattade i ordet konvivialitet.

– Konvivialitet handlar om att ta fatt i de trådar som binder oss samman med andra och annat. Hur utvecklas den förmågan månne med åren, blir vi bättre på att samverka i tillgivenhet och tillit när våra hjärnhalvor får bättre kontakt?, sade Bodil Jönsson.

Bland talarna fanns också Eva Karlsson, vd för Houdini, som talade om värderingsstyrt ledarskap och forskarna Johannes Stripple och Ludwig Bengtsson Sonesson, Lunds universitet, som talade om Berättelser om klimatomställning.

Men det fanns också lokala talare. Bland annat pratade processledaren för Agtech 2030 Per Frankelius på temat ”Bryta paradigm är en väg framåt”. Niklas Tideklev, strateg innovation och näringsliv på Region Östergötland, höll i ett av de 25 lärpass som medlemmarna bidrog med. Niklas Tideklev berättade om de färdplaner för smart specialisering som Region Östergötland tog fram förra året. Färdplanerna konkretiserar utvecklingen av regionens fem styrkeområden.

– Nu siktar vi på att stärka strukturer med hjälp av koordinerande organisationer, årliga aktivitetsplaner och gemensamma flaggskeppsprojekt som är gemensamma för alla styrkeområden, säger Niklas Tideklev.

Mer om årskonferensen på reglab.se

 

Text: Anchi Alm, kommunikationsenheten