Region Östergötland

Region Östergötland utökar provtagningen – personer över 70 först ut

[2020-11-17]

Region Östergötland har nu beslutat om en strategi för att utöka provtagningen för covid-19. Provtagning av allmänheten kommer att återupptas stegvis och börjar denna vecka med personer som är över 70 år och har haft symtom i mer än 48 timmar.

Bild på ett coronaprov.

Region Östergötland har de senaste veckorna haft begränsningar i provtagningskapaciteten, beroende på tekniska problem och en tilltagande nationell brist på material. Situationen är inte unik för Östergötland. Samtidigt ökar efterfrågan på provtagning nu under den andra vågen av pandemin. Sommarens och den tidiga höstens omfattande provtagning, där en mycket liten del av de testade bar på viruset, har bidragit till bristsituationen.

Stegvis utökning

För att säkerställa en långsiktig kapacitet att provta patienter som behöver sjukhusvård, brukare inom äldreomsorg och särskilt boende samt sjukvårds- och omsorgspersonal har Region Östergötland tvingats begränsa provtagningen av allmänheten.

När förutsättningar finns planeras en stegvis utökning av provtagningen, där de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 kommer att prioriteras. Det första steget är att från torsdag denna vecka erbjuda provtagning för personer som är 70 år eller äldre och har haft symtom i minst 48 timmar. Personer som tillhör dessa grupper uppmanas att kontakta sin vårdcentral vid behov av provtagning, men arbete pågår för att kunna erbjuda bokning på webbplatsen 1177.se.

– Tidplanen för en utökad testning av allmänheten är beroende av omvärldsfaktorer som tillgång på material och hur pandemin utvecklas. Därför kan vi i dag inte säga hur snabbt vi kan återuppta provtagningen för yngre personer med milda symtom, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Följ rekommendationerna

Hon upprepar budskapet att det viktigaste man som enskild kan göra för att hindra att smitta andra eller själv smittas av covid-19 är att följa rekommendationerna, det vill säga att stanna hemma även vid milda symtom, hålla avstånd och vara noga med handhygienen.
– Testning är ett av flera verktyg för att bekämpa pandemin och rätt använd testning med säkra provtagningsmetoder är bra. Som mest nytta gör testningen i vården där den används för att styra behandlingen av sjuka. Men det allra viktigaste för att bekämpa pandemin är att ändra sitt beteende.

Regionens fortsatta strategi är att i första hand utöka den egna provtagningskapaciteten. Externa leverantörer kan bli aktuella om den egna kapaciteten inte bedöms motsvara behovet.
– Men en viktig förutsättning är att externa leverantörer uppfyller de kvalitetskrav vi ställer på vår egen verksamhet. Felaktiga provsvar kan invagga personer i en falsk trygghet, vilket i sin tur kan leda till en ökad smittspridning, säger Britt Åkerlind.

Textansvarig: Bodil Knuthammar