Region Östergötland

Region Östergötland tar över delar av läkemedelsförsörjningen

[2020-10-01]

Region Östergötland kommer våren 2022 att ta över delar av läkemedelsförsörjningen i egen regi. Syftet är att få kontroll över samtliga flöden och därmed skapa förutsättningar för en mer robust läkemedelsförsörjning.

Bild på en person framför ett skåp med läkemedel.

Regionstyrelsen beslutade på onsdagen att delar av läkemedelsförsörjningen i Region Östergötland övertas i egen regi den 1 maj 2022, då det nuvarande upphandlade avtalet löper ut.

Omvärldsförändringar

Region Östergötland har sedan läkemedelsbranschen omreglerades 2008 upphandlat läkemedelsförsörjningen, med Apoteket AB som leverantör. Sedan dess har det både skett omvärldsförändringar som ökat kraven på regionens kontinuitetsarbete och förändringar på läkemedelsmarknaden. Leveranser har blivit mer osäkra med återkommande restnoteringar av viktiga läkemedel, både kopplat till produktionsstörningar och avbrott i leveranskedjorna. Flertalet av landets regioner driver idag läkemedelsförsörjningen helt eller delvis i egen regi.

Vårdnära tjänster

Regionstyrelsens beslut innebär att Region Östergötland tar över vårdnära farmaceutiska tjänster, hantering av avdelnings- och mottagningsförråd, vätskevagnsservice, samt tillverkning/beredning av läkemedel. Lagerhållning, leveranser och expediering av hela förpackningar och läkemedel utanför sjukhus kommer även fortsatt att upphandlas.
Beslutet har föregåtts av en utredning om hur den framtida läkemedelsförsörjningen ska utformas för att bli så robust och patientsäker som möjligt.

– Vi räknar med att den största fördelen blir att regionen får kontroll över samtliga flöden. Läkemedelsförsörjningen är en kritisk verksamhet. Att ha delar av verksamheten i egen regi ger regionen bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt med läkemedelsförsörjningen och att bedriva utvecklings- och förbättringsarbete inom läkemedelsområdet i nära samverkan med andra delar av sjukvårdsverksamheten, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Erbjuds anställning

Nu startar ett projekt för att förbereda övergången i samverkan med den nuvarande leverantören. Den innebär bland annat att medarbetare i den upphandlade verksamheten kommer att erbjudas anställning inom Region Östergötland.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88