Region Östergötland

Region Östergötland ser över vaccinationsplanen

[2021-03-05]

Beskedet att Astra Zenecas vaccin även rekommenderas för personer över 65 år innebär att Region Östergötland nu ser över vaccinationsplanen. - Vi välkomnar den nya rekommendationen och även beskedet att Astra Zeneca har en skyddseffekt som är i nivå med andra vaccin, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning. Det innebär att alla kan känna sig säkra på att de får samma skydd, oavsett vaccin.

Bilden visar en man som ska få vaccinet.

Vaccinationerna av äldre invånare fortsätter i Region Östergötland. I nästa vecka får alla invånare mellan 80 och 85 år ett brev med information om vaccinationen hemskickat. Och Folkhälsomyndighetens besked på torsdagen om att Astra Zenecas vaccin rekommenderas även för personer över 65 år innebär att fokus på vaccinationer av äldre, enligt den nationella prioriteringsordningen, nu ökar.
- Exakt hur det påverkar vår planering håller vi på att arbeta med, men beslutet innebär att vi kan öka takten i vaccineringarna av äldre i Östergötland säger Rickard Lundin.

- Vi välkomnar beslutet och beskedet att studier visar att skyddseffekten för Astra Zeneca är lika hög som andra vaccin, säger Rickard Lundin. Det innebär att alla kan känna sig säkra på att de får samma skydd, oavsett vaccin. Nu kan vi använda allt tillgängligt vaccin för att skydda de äldre, de som behöver det bäst.

Vaccintillgången är fortfarande begränsad, så vaccinationerna sker utifrån de leveranser som kommer. Det kan ta några dagar innan man får en tid.

- Vi lägger upp nya tider hela tiden, så det är bara att försöka igen. Alla kommer att erbjudas vaccinering och vi vill verkligen understryka vikten av att vaccinera sig, för sig själv och för samhället i stort, säger Rickard Lundin.
Region Östergötland får en del frågor om vilka reaktioner man kan få efter vaccineringen.

- Det förekommer milda reaktioner av alla vacciner, exempelvis smärta vid injektionsstället, sjukdomskänsla, huvudvärk och lindrig feber, säger Rickard Lundin.
Det är en förväntad effekt när immunförsvaret aktiveras och det betyder att vaccinet fungerar.

Textansvarig: nyhetsredaktionen