Region Östergötland

Region Östergötland samordnar Sveriges patientmottagande från Ukraina

[2022-03-17]

Region Östergötland kommer att samordna och leda ett eventuellt mottagande av patienter från Ukraina. Ett avtal om det nationella uppdraget har i dag tecknats med Socialstyrelsen.

Det är Socialstyrelsen som gett Katastrofmedicinskt centrum (KMC), och specifikt nationellt kunskapscentrum inom traumatologi, i Region Östergötland uppdraget att förbereda för och samordna mottagandet av patienter från Ukraina.

– För oss är det hedrande att ha fått det här uppdraget. Det som sker i Ukraina är en humanitär katastrof och vi ska göra vårt bästa och kraftsamla tillsammans för att hjälpa till med de behov som finns, säger Rickard Lundin, chef för Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland.

Uppdraget, som undertecknats i ett avtal mellan regionen och Socialstyrelsen i dag, innebär att KMC ska leda och samordna en operativ grupp med representanter från regionerna och Socialstyrelsen, som kan bistå i den nationella insatsen.

Fördela patienter mellan regioner
Med anledning av händelserna i Ukraina kan Sverige inom kort få förfrågningar om att ta emot patienter via Centrum för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre, ERCC), som finns till stöd för EU-länderna. KMC ska ta fram och upprätthålla en nationell process för att kunna fördela patienterna mellan regionerna om det kommer förfrågningar från ERCC om att ta emot patienter. Fördelningen ska baseras på potentiella vårdbehov och tillgängliga resurser hos regionerna. 

Ansvaret gäller enbart patienter som fördelats till Sverige via ERCC, och inte eventuella patienter som söker vård i landet på egen hand.

– Det här uppdraget visar att det finns ett högt förtroende nationellt kring det arbete vi gör och den expertkompetens vi har inom Katastrofmedicinskt centrum, säger Rickard Lundin.

Katastrofmedicinskt centrum bedriver forskning, utbildning och utveckling inom katastrofmedicin och traumatologi. Centrumet har funnits sedan 2001. Sedan den 1 december 2020 är KMC, på uppdrag av Socialstyrelsen, ett nationellt kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning mot traumatologi. Uppdraget innebär att tillhandahålla expertrådgivning, omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom kunskapsområdet och en årlig översikt över forskningsfältet.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten