Region Östergötland

Region Östergötland sammanställer läget i näringslivet

[2020-05-15]

Coronapandemin har stor påverkan på Östergötlands näringsliv och arbetsmarknad. Nu tar Region Östergötland fram månadsvisa lägesrapporter för att kunna ge en övergripande bild av varsel, permitteringar och konkurser i länet.

Bilden visar människor på en gata.

Region Östergötlands uppdrag att driva regional utveckling omfattar bland annat näringslivs-, arbetsmarknads- och tillväxtfrågor. För att ge en samlad bild av hur näringslivet har drabbats av coronakrisen, sammanställer Region Östergötland regelbundet statistik om exempelvis varsel och konkurser.

Dessa lägesrapporter sammanställs nu på månadsbasis och sprids på bred front, för att alla aktörer ska få en bild av situationen och kunna agera på bästa sätt i krisen. Lägesrapporterna läggs upp på webben och skickas även ut till kommuner och andra aktörer som arbetar med näringslivs- och tillväxtfrågor.

– Region Östergötland har en viktig roll att följa utvecklingen och samla alla krafter som kan stötta företagen genom den här situationen, säger regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla.

– Det gör vi på många olika sätt. En avgörande faktor för att kunna agera är dela bilden av nuläget i näringslivet. Därför sammanställer vi nu de här lägesrapporterna.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28