Region Östergötland

Region Östergötland provtar alla med symtom på covid-19

[2020-06-05]

Efter regeringens satsning på utökad testkapacitet för covid-19 erbjuder nu Region Östergötland utökad möjlighet till provtagning för personer med symtom på sjukdomen. Provtagningen är avgiftsfri.

Bilden visar en person som provtas.

Region Östergötland arbetar nu intensivt med att säkerställa en utbyggnad av kapaciteten för provtagning. För att underlätta för patienter och verksamhet hänvisar regionen i första hand till 1177.se för att ta kontakt med vården för provtagning.
– Vi fortsätter att skala upp vår provtagning. Från och med tisdag nästa vecka kan länsinvånare som har symtom på covid-19 och behöver provtas gå in på 1177.se och via ett digitalt formulär få en tid för detta, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Medicinsk bedömning kan behövas

Den som inte kan använda 1177.se kontaktar istället sin vårdcentral via telefon.
Formuläret är i första hand till för personer som har haft lättare symtom under ett till fyra dygns tid. Den som är sjuk med kraftiga symtom eller med symtom över längre tid ska istället ringa sin vårdcentral för att få en medicinsk bedömning.

Provtagning av personer som inte har symtom är något som har efterfrågats av yrkesgrupper som träffar många människor i arbetet, men inga prover kommer att tas på symtomfria personer.

– Det finns ingen anledning att provta dem eftersom det enbart ger en ögonblicksbild vid provtagningstillfället. Provet skulle behöva upprepas över tid för att göra någon skillnad för individen och det tillför väldigt lite, säger Britt Åkerlind.

Avvaktar med antikroppstester

Den som diagnostiseras med covid-19 ges förhållningsregler utifrån Smittskyddslagen. Region Östergötland kan komma att på sikt även erbjuda antikroppstester, det vill säga tester som visar om en person tidigare har haft covid-19.

– Vi vet ännu inte hur det ser ut med immunitet efter covid-19 och om alla som har haft sjukdomen utvecklar skyddande antikroppar, det vill säga att man inte kan insjukna igen. Därför avvaktar vi med att erbjuda denna typ av tester till kunskapsläget har klarnat, säger Britt Åkerlind.

Eftersom det finns en samhällsspridning av coronaviruset genomförs inte smittspårning i dagsläget, vilket vanligtvis görs när någon har insjuknat i en samhällsfarlig sjukdom. Med en minskad allmän smittspridning kan läget komma att ändras.
– Smittspårning utförs idag på förekommen anledning. Pandemin kan komma i ett läge som gör att smittspårning kring enskilda fall kan bli aktuellt igen, säger Britt Åkerlind.

Nationella rekommendationer gäller fortfarande och återigen poängteras att man skall vara hemma när man är sjuk, nysa/hosta i armveck, tvätta händerna och hålla social distans.

Text: Susanne Fridberg, nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88