Region Östergötland

Region Östergötland planerar för utökad provtagning

[2020-05-29]

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten förbereder Region Östergötland nu för en utökad provtagning av covid-19 för bredare grupper i befolkningen. Proverna kommer enbart att tas på personer som har symtom.

Bilden visar en sjuksköterska som tar prov i näsan på en kvinna..

– Att öka provtagningen är en högt prioriterad fråga för oss. Genom att successivt bygga ut vår kapacitet och utveckla samarbetet med länets kommuner kan vi nu utöka provtagningen till fler grupper än tidigare, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsen ordförande.

Hittills är det inneliggande patienter, boende inom särskilda omsorgsboenden och personal i vård- och omsorg som provtas vid symtom på covid-19. Det utökade uppdraget från Folkhälsomyndigheten innebär att regionerna också ska testa individer som tillhör riskgrupper och har symtom men inte behöver vård på sjukhus, och grupper med samhällsviktig funktion då de uppvisar symtom. En diskussion pågår mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten om att i ytterligare nästa steg inleda en bredare provtagning av allmänheten vid sjukdom.

– Nu riggar vi för att få igång provtagning för fler grupper, med målet att kunna testa personer med symtom som kan vara förenliga med covid-19. Som för all annan vård kommer denna provtagning att bedömas utifrån medicinska prioriteringar. Ett intensivt arbete pågår med att få fram anpassade lokaler, personal och logistik för en ökad testning, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Bara vid symtom
Provtagningen är betydelsefull för att minska smittspridningen, ge vård och omsorg till smittade och för att de som arbetar inom vård, omsorg och andra samhällsviktiga funktioner ska kunna gå tillbaka till arbetet när de inte smittar.

– Personer som inte har symtom kommer inte att testas. Det är alltså inte ett antikroppstest för att visa om man har haft covid-19 tidigare. Syftet är att ta reda på om en person som är sjuk i till exempel feber och luftvägssymtom har covid-19 eller inte, säger Britt Åkerlind.

I väntan på att den utökade provtagningen kommer igång fortsätter vården att testa de prioriterade grupperna inneliggande patienter, boende inom särskilda omsorgsboenden, och personal i vård- och omsorg. Alla andra rekommenderas att fortsätta stanna hemma vid symtom, behandla sig med egenvård och vända sig till vårdcentralen om man behöver råd eller bedömning. Är du sjuk ska du stanna hemma även om du provtas. Har du covid-19 måste du stanna hemma fler dagar.

Vi återkommer med mer information om när den utökade provtagningen startar och vart man vänder sig.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28