Region Östergötland

Region Östergötland ökar beredskapen i coronaarbetet

[2020-03-11]

Region Östergötland ökar ytterligare sin beredskap för att hantera coronasituationen. Regional sjukvårdsledning har etablerats. Regionledningen har också beslutat att högsta restriktivitet kring resor och konferenser ska gälla för medarbetarna.

De senaste dagarna har situationen trappats upp när det gäller coronaviruset covid-19 och trycket på sjukvården ökar i Östergötland liksom i övriga landet. Framför allt handlar det om behov av provtagning och rådgivning, främst via 1177.

För att höja sin kapacitet har Region Östergötland därför idag beslutat att etablera en särskild sjukvårdsledning. Den kommer att leda arbetet i Region Östergötland på en övergripande nivå och har mandat fatta de beslut som krävs kopplat till coronainsatserna.

Regionledningen har idag även beslutat att största restriktivitet ska gälla för möten, tjänsteresor och deltagande i konferenser för de egna medarbetarna.

– Syftet med åtgärderna är att vi ska öka och behålla vår långsiktiga kapacitet och säkerställa att vi använder våra resurser på effektivast möjliga sätt under rådande belastning, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88