Region Östergötland

Region Östergötland med i nationell jämställdhetssatsning

[2021-09-08]

Region Östergötland fortsätter att utveckla och samordna sitt jämställdhetsarbete. Det görs i en nationell satsning tillsammans med Region Kronoberg och Lunds kommun.

Bilden visar Agneta Niklasson.Bilden visar Frida Fagerström.

Regionen har ansökt om att få delta i det modellkoncept som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet är att förstärka det jämställdhetsarbete som redan pågår i regionen. De regioner och den kommun som medverkar ska jämställdhetsintegrera sin styrning och ledning. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning.

– Det är självklart att regionen ska ge invånarna god och likvärdig service oberoende av kön. Den här satsningen hjälper oss att få in jämställdhetsperspektivet i det ordinarie arbetet, vilket i sin tur bidrar till högre kvalitet i verksamheten. Ett strukturerat arbete ökar också kunskapen och möjliggör att regionens resurser på ett tydligare sätt fördelas jämställt, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

Jämställdhetsintegreringen bidrar även till regionens Agenda 2030-arbete och till införandet av den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR-deklarationen, som regionen skrev under 2015.
I modellkonceptet ska Region Östergötland, Region Kronoberg och Lunds kommun utveckla sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt.

Ta ett helhetsgrepp
– Jämställdhetsarbete i regionen handlar om allt från ett jämställt bemötande på våra vårdcentraler till att främja kvinnligt företagande. I modellkonceptet ska vi samordna, utveckla och ta ett helhetsgrepp om det arbete som redan pågår i dag, förklarar Frida Fagerström, jämställdhetsstrateg i Region Östergötland och processledare för regionens arbete med modellkonceptet.

Varje organisation representeras av bland annat politiker, chefer och en jämställdhetsstrateg. Under ett och ett halvt år genomför deltagarna tillsammans lärandeträffar med olika teman. Arbetet inleds med en uppstartskonferens den 13 och 14 september.

– Det är inget projekt med en början och ett slut utan förhoppningen är att det här ska ge ett mervärde till vårt fortsatta jämställdhetsarbete, säger Frida Fagerström.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen