Region Östergötland

Region Östergötland larmar: ökad smittspridning bland unga

[2020-06-17]

Region Östergötland ser tecken på att studentfirandet i västra länsdelen kan ha ökat coronasmittan bland unga. I Motala, som var först ut med sin student, har antalet smittade ökat den senaste veckan.

Bilden visar Rickard Lundin.Bilden visar Britt Åkerlind.

Skolavslutningen var ett tillfälle då många träffades och firade tillsammans. Det fina vädret, lättade reserestriktioner och en känsla av att pandemin är på tillbakagång, kan ha gjort att många inte hållit avstånd som rekommenderat. I Motala firades studenten en vecka före övriga delar av länet och där stiger nu siffrorna över antalet smittade. Nu finns det farhågor om en liknande utveckling i andra delar av länet.

- Vi tror att studentfirandet kan ha lett till en mer utbredd smittspridning och fler som insjuknar, även långt ner i åldrarna. En generell ökning av antalet smittade i åldrarna 15-19 år ses även nationellt, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Förskjutning nedåt i ålder
Ungdomar får i regel lindriga symtom men riskerar att sprida smitta vidare till föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon och andra närstående som kan bli mer allvarligt sjuka. Dessutom kan även friska ungdomar och personer i 30-40-årsåldern drabbas av allvarliga symtom som kan kräva sjukhusvård. Och andelen inlagda patienter under 65 år har ökat i Östergötland, under juni har majoriteten av de inlagda patienterna varit under 65 år.

- Vi ser en förskjutning nedåt i ålder och även en ökning av antalet unga som vårdas på sjukhus, och inom intensivvården, i Östergötland, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare. De senaste veckorna har vi haft flera inlagda patienter under 18 år, vilket vi inte har sett på samma sätt tidigare.

Hålla nere smittspridningen
- Det är en ganska tydlig förändring som gör att vi misstänker att många har släppt på garden när det gäller social distansering. Och det är förstås en oroande utveckling med tanke på att vi står inför en sommar då många umgås mer och blir mindre försiktiga – inte minst i midsommar.

Hälso- och sjukvården har sedan toppen av pandemin i april sett en nedåtgående trend över antal inskrivna där kurvan sakta planar ut. Men belastningen är fortfarande hög och en vändning uppåt skulle vara problematisk på många sätt.

- Vi behöver hålla nere smittspridningen för allas skull, säger Rickard Lundin. För att rädda liv, för att minska människors lidande och för att minska trycket på vården. Kurvan går nedåt, om än mycket långsamt, men samtidigt som den gör det är vi är oroliga för att få smittspridning i grupper, till exempel åldersvis eller geografiskt. Det vi ser nu kan vara tecken på det.

Hålla avstånd
För att undvika att smittspridningen ökar i sommar är det helt avgörande att människor fortsätter att hålla avstånd. Det är ett mycket viktigt budskap från den särskilda sjukvårdsledningen och smittskyddet i Region Östergötland.

- Att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna är viktiga regler för var och en att följa, säger Britt Åkerlind. Det är bra att umgås utomhus, men vi måste hålla avstånd. Det är ett personligt ansvar som alla måste ta.

Region Östergötland har sedan utbrottet av covid-19 gjort stora kommunikationsinsatser för att lyfta fram vikten av social distansering och att hålla avstånd. Inför sommaren testas ett nytt grepp för att nå ut med det viktiga budskapet, genom t-shirts med budskapet "Håll avstånd" som delas ut till de medarbetare som vill vara med och sprida budskapet.

- T-shirtarna ger en tydlig påminnelse till omgivningen om att hålla avstånd säger Rickard Lundin. Och nu ser vi svart på vitt att det är en kampanj som behövs. Det är oerhört viktigt att alla håller i och håller avstånd i sommar.

Textansvarig: Susanne Fridberg, nyhetsredaktionen, 010-103 86 13