Region Östergötland

Region Östergötland lanserar stipendier för kulturskapare

Bilden visar ett ritbord med färgkarta, penna och linjal.

[2020-04-29]

Med anledning av den svåra situationen för många fria professionella kulturskapare lanserar Region Östergötland 20 personliga stipendier på 20 000 kronor vardera. Stipendierna Hemväxa – Kultur i coronans tid är avsedda att användas i hemmiljö eller i nära anslutning till hemmet.

Stipendierna Hemväxa – Kultur i coronans tid ska ge möjlighet för fria professionella kulturskapare i Östergötland, från alla konst- och kulturområden, till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap, antingen genom egen praktik eller genom fördjupad kompetens. Gärna genom en kreativ vilja att testa nytt, till exempel genom att arbeta med gränsöverskridande kulturuttryck. Stipendierna är tänkta att täcka cirka fyra veckors arbete, under tiden juni till oktober.

– Jag är glad att vi i brett politiskt samförstånd nu stärker kulturlivet i Östergötland. Inte minst är stödet oerhört viktigt för de kulturskapare som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland.

Oppositionsrådet Per Larsson (KD) är också nöjd med den gemensamma politiska viljan för insatser som riktas direkt till de fria professionella kulturskaparna.

– Det är väldigt positivt med den gemensamma politiska viljan för insatser som riktas direkt till de fria professionella kulturskaparna, som har en mycket viktig roll för Östergötlands kulturliv, säger Per Larsson (KD).

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Denna webbplats