Region Östergötland

Region Östergötland justerar vaccinationsplan

[2021-02-11]

Region Östergötland har justerat vaccinationsplanen utifrån de förändrande leveranserna av vaccin och den nya prioriteringsordningen som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Vaccination av personer i fas 2 beräknas nu komma igång i slutet av februari och i nästa vecka får länsinvånare som är 90 år eller äldre brev med erbjudande om vaccination. – Vaccinationstakten är helt beroende av att vi får vaccin levererat till oss, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Bilden visar en äldre kvinna som ler.

Region Östergötland är fortfarande inne i fas ett, där det framför allt är äldre på särskilda boenden och personer som har hemtjänst som vaccineras. Vaccinationsstart för fas två beräknas bli i slutet av februari under förutsättning att regionen har tillgång till vaccin.

– De försenade leveranserna av vaccin kan komma att påverka vår planering framåt. Det dröjer nu till vecka nio innan vi får några doser från Moderna och den veckan får vi enligt uppgift 2 700 doser, vilket är hälften av det planerade, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare.

Brev skickas hem
Alla som är födda 1956 eller tidigare ingår nu i fas 2. Även de som har dialys eller är transplanterade och de som bor tillsammans med någon som har det kommer ingår i andra fasen. I fas 2 ingår även de som är 65 och äldre.

I fas två kommer de äldsta att vaccineras först. Nästa vecka skickas ett brev hem till runt 3000 invånare i Östergötland som tillhör åldersgruppen 90 år och äldre och som ännu inte har vaccinerats. Brev kommer sedan att gå ut i intervaller till olika åldersgrupper.

– Brevet är personligt med information om hur man gör för att boka sin tid, antingen via telefon eller digitalt. Ingen inloggning med e-legitimation krävs, så man kan be en anhörig eller annan person i sin närhet att hjälpa dig om det behövs, säger Kerstin Jonsson.

Alla i gruppen 90 år och äldre kommer inte att kunna få tid den första veckan men tider fylls på i takt med att vaccinet kommer till Östergötland. De som är lite yngre kommer att få vänta längre på vaccination och har man inte fått brevet betyder det att det ännu inte är dags för vaccination.
Hittills har 17379 personer i Östergötland fått den första dosen vaccin och 7075 har fått dos 2. Totalt kommer cirka 370 000 östgötar över 18 år att erbjudas vaccin.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen