Region Östergötland

Region Östergötland inför särskild sjukvårdsledning

[2020-10-30]

Region Östergötland har idag etablerat särskild sjukvårdsledning på regional nivå och är i stabsläge. Detta med anledning av den senaste tidens negativa utveckling av coronapandemin i länet.

Bild på Krister Björkegren.

– Den ökande smittspridningen är oroande. Även om pandemins påverkan på hälso- och sjukvården fortfarande är måttlig, så är påverkan på samtliga samhällsfunktioner i Östergötland nu så stor att vi återigen måste se detta som en särskild händelse. Därför etableras nu särskild sjukvårdsledning, säger regiondirektör Krister Björkegren.

På torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att lokala allmänna råd införs i Östergötland för att bromsa smittspridningen.

"Väl förberedda"

Region Östergötland har under hösten fortsatt arbeta med förberedelser och frågor kopplade till covid-19, ett arbete som intensifierats den senaste tiden.

– Vi är väl förberedda och känner oss trygga med att vi kommer att kunna möta de vårdbehov som kan uppstå framöver, säger vårddirektör Jessica Frisk, som tillsammans med vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin kommer att leda särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88