Region Östergötland

Region Östergötland i upprop till sjukvårdsutbildade i länet

[2020-04-06]

Region Östergötland behöver fler som kan hjälpa till i sjukvården och uppmanar nu sjukvårdsutbildade i länet att höra av sig. Extra stort är behovet av specialistsjuksköterskor inom intensivvård, anestesi och operation.

Grafisk bild med rubriken "Vi behöver förstärkning".

Utbrottet av covid-19 har drabbat Östergötland hårt och innebär stora påfrestningar på sjukvården. För att trygga vårdens kapacitet att ta emot alla som behöver vård går Region Östergötland nu ut med ett upprop till sjukvårdsutbildade personer i länet. Alla som har möjlighet att hjälpa till ombeds att ta kontakt.

– Det är en allvarlig situation och vi måste hjälpas åt. Vi har gjort en enorm omställning inom hälso- och sjukvården för att möta de ökande behoven. Vi behöver nu hjälp från hela Östergötland att fortsätta förstärka sjukvården, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Uppmaningen gäller även företag och andra organisationer som kan ha sjukvårdsutbildade medarbetare som idag arbetar med annat.
– Vi söker brett i länet med förhoppningen att företag som kan göra en samhällsinsats genom att avvara medarbetare under en period hör av sig till oss, säger Krister Björkegren.

Stort behov av specialistsjuksköterskor

I Region Östergötlands vikariebank kan alla sjukvårdsutbildade anmäla sitt intresse. Störst är behovet av sjuksköterskor med specialistutbildningar inom intensivvård, anestesi (narkos) och operation men även grundutbildade sjuksköterskor.

– Det här är kompetenser som har en direkt påverkan på gränsen för hur många svårt sjuka patienter vi kan ta emot. Vi hoppas att alla som kan rycka in och göra en insats i den här extrema situationen försöker göra det, säger HR-direktör Zilla Jonsson.

Personer med sjukvårdskompetens kan läsa mer och anmäla intresse på regionostergotland.vikariebanken.se

Företag och organisationer ombeds mejla till Covid19forstarkning@regionostergotland.se

Textansvarig: Bodil Knuthammar / , telefon 010-103 94 88