Region Östergötland

Region Östergötland ger ekonomiskt stöd till Löfstad slott

[2021-10-20]

Region Östergötland ger Östergötlands museum ett ekonomiskt stöd på 800 000 kronor. Det beslutade regionutvecklingsnämnden i dag. Pengarna ska främst användas till att få bukt med skadedjur på Löfstad slott.

Bilden visar Eva Andersson.

Östergötlands museum driver Löfstad slott utanför Norrköping och äger också alla inventarier. Slottet har under flera år haft fukt- och värmeproblem som i sin tur lett till stora bekymmer med skadedjur, som trämask. De åtgärder som vidtagits har bara hjälpt tillfälligt och nu har problemet i vissa delar av slottet blivit uppenbart genom angrepp av skadedjur på inventarier med högt historiskt värde, som träföremål och textilier. För att motverka detta har Östergötlands museum äskat pengar till samlingsvård på slottet.

Viktigt historiskt besöksmål
Nu har regionutvecklingsnämnden beslutat att ge 800 000 kronor för år 2022 till samlingsvården.

– Det här är angeläget för att kunna fortsätta utveckla Löftstad slott. Slottet är mycket viktigt som ett historiskt besöksmål i Östergötland, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Pengarna ska användas till fukt- och värmesystem på slottet.
Region Östergötland är en av huvudfinansiärerna för Östergötlands museum.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen