Region Östergötland

Region Östergötland ger ekonomiskt stöd till kulturskapare

Bilden visar ett ritbord med färgkarta, penna och linjal.

[2020-12-02]

Nu kan professionella kulturskapare och kulturaktörer få ekonomiskt stöd av Region Östergötland, för utveckling och bättre arbetsvillkor eller för att bredda och öka spridningen av kultur i länet. Regionutvecklingsnämnden har beslutat att införa två nya stödformer för kultur.

– Det här är långsiktiga stöd som stärker Östergötland som kulturlän och ligger i linje med Region Östergötlands kulturplan, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Nämnden har beslutat att avsätta totalt två miljoner kronor, inom befintlig budgetram, under 2021 till de två nya stödformerna för kultur. Det ena ekonomiska stödet kallas "Konstnärlig utveckling och främja kvalitet" och ska gagna förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare i Östergötland.

– Det här är en grupp som har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och då är det här stödet oerhört viktigt. Det ska ge möjlighet till både konstnärligt utveckling och förbättrade arbetsvillkor, säger Eva Andersson.

Det kan handla om att skapa förutsättningar för konstnärligt utbyte och utveckling, genom till exempel breddad eller fördjupad kompetens och nya konstnärliga uttryck.

Öka spridning av kultur
Det andra ekonomiska stödet kallas "Bredda deltagande och öka spridning" och kan sökas av kulturaktörer (inte enskilda privatpersoner) som arbetar för att bredda och öka spridningen av och tillgången till kultur i hela länet och för alla invånare i Östergötland.

– Oavsett var du bor eller din plånboks storlek ska kulturen vara lätt att nå. Stödet ska också skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättningar, säger Eva Andersson.
Regionutvecklingsnämnden kommer att följa upp och utvärdera de nya stödformerna under 2021.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen