Region Östergötland

Region Östergötland förbereder för vaccinationsstart vid nyår

[2020-12-04]

Region Östergötland förbereder för att kunna inleda vaccinationerna mot covid-19 direkt efter nyår. Först ut är riskgrupper och hälso- och sjukvårdspersonal. "Vi har ärmarna uppkavlade och är redo att börja vaccinera inom kort", säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Region Östergötland har de senaste veckorna intensifierat förberedelserna för en bred vaccination mot covid-19. Målet är att kunna ge alla i länet möjlighet att vaccinera sig och att snabbt få ut de vaccindoser som levereras i enlighet med de nationella avtal som tecknats med vaccintillverkarna. Politiskt beslut om att vaccinationen ska bli kostnadsfri för invånarna i Östergötland kommer att fattas under nästa vecka.

– Det är oerhört glädjande att arbetet med att ta fram vaccin mot covid-19 varit så framgångsrikt och att resultaten ser lovande ut. Vi har ärmarna uppkavlade och ser fram emot att inom kort kunna börja erbjuda östgötarna kostnadsfri vaccination, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Logistik och bemanning

Region Östergötland planerar för att kunna börja vaccinera tidigt i januari eller så fort de första doserna har levererats. En vaccinsamordnare har utsetts och regional sjukvårdsledning i Region Östergötland håller ihop planeringen inför massvaccinationen. Arbetet fokuserar nu på logistik och bemanning. Hur vaccinationen kommer att gå till beror på hur stora doser vaccin som levereras och i vilken takt.

– Folkhälsomyndigheten har gjort prioriteringar för i vilken ordning vaccinet ska ges. Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller får vård och omsorg i hemmet samt personal i äldreomsorg kommer först. Vi planerar utifrån olika scenarion, där det mest sannolika är en kombination av riktad vaccination i särskilda boenden och vid vårdcentraler och en mer storskalig vaccination för den bredare allmänheten, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning.

Han betonar att Region Östergötland har lång erfarenhet av att planera för och genomföra vaccination.
– Varje år vaccinerar vi stora grupper mot säsongsinfluensan och vi har också stor nytta av våra tidigare erfarenheter av att planera för och genomföra massvaccination mot AH1N1, svininfluensan, år 2009.

Textansvarig: Bodil Knuthammar