Region Östergötland

Region Östergötland får del av kömiljarden även i november

[2019-12-17]

I Region Östergötland minskar väntetiderna till besök för tredje månaden i rad. I november fick drygt 77 procent av de väntande tid inom 60 dagar. Därmed får regionen del av den statliga kömiljarden.

Arkivbild

I dag publiceras november månads väntetidssiffror till den specialiserade vården. Det är årets sista rapportering från regionerna, som ligger till grund för de medel som betalas ut genom kömiljarden.

Medel betalas ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar. Medel betalas också ut till dem som förbättrat sig från motsvarande månad förra året.

"Positiv utveckling"

Region Östergötland har för tredje månaden minskat väntetiderna till besök. I november fick 77,4 procent av de väntande tid till besök inom 60 dagar. Det är också en förbättring med 3,3 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt förra året.
Andelen som väntat max 60 dagar har också ökat under hösten men där når Region Östergötland inte målet. I september var andelen 56 procent, i oktober 63 procent och i november 64 procent, vilket är lägre än 2018.

– Vi ser nu en positiv utveckling när det gäller tillgängligheten till den östgötska vården. Östgötarna ska kunna känna sig trygga med att vården finns där när de behöver dem. Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats för att korta väntetiderna, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Östergötlands totala del av kömiljarden är drygt 45,7 miljoner kronor.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Om kömiljarden

2019 års överenskommelse "En ny och uppdaterad kömiljard" tecknades mellan SKL (numera SKR) och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor. 80 procent av medlen är prestationsbundna och övriga 20 procent fördelas jämnt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

November är den första månaden då samtliga regioner får ta del av de kömiljarden. I 13 av 21 regioner fick minst 71 procent av patienterna ett första besök i den specialiserade vården inom 60 dagar. 15 regioner hade minskat väntetiderna till operation eller behandling inom den specialiserade vården i november 2019 jämfört med samma månad förra året.