Region Östergötland

Region Östergötland åter i stabsläge

[2021-12-14]

Region Östergötland inför åter särskild sjukvårdsledning och går upp i stabsläge med anledning av det allt högre trycket på hälso- och sjukvården i länet.

Bakgrunden till att Region Östergötland nu etablerar särskild sjukvårdsledning på regional nivå är de senaste veckornas allt högre tryck på hälso- och sjukvården. Sjukhusen har ett mycket ansträngt vårdplatsläge och ett högt tryck på akutsjukvården. På måndagen gick Universitetssjukhuset i Linköping upp i stabsläge och på tisdagen följde Lasarettet i Motala efter.

Belastningen beror på att många behöver vård för olika infektionssjukdomar som influensa, RS-virus och magsjuka, men ett ökande antal patienter med covid-19 påverkar också situationen. Även länets vårdcentraler och 1177 Vårdguiden på telefon har ett mycket högt söktryck.

Samtidigt är korttidsfrånvaron bland sjukvårdens medarbetare just nu hög på grund av sjukdom och vård av barn.
– Det sammantagna läget gör att vi behöver säkerställa vårdkapaciteten inför helgerna och ta höjd för en eventuellt ökande belastning på hälso- och sjukvården i länet, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen