Region Östergötland

Region Östergötland ansöker om riksuppdrag för ryggmärgsskador

[2020-01-30]

Region Östergötland ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård vid ryggmärgsskador. ”Vi är mycket bra på att behandla ryggmärgsskador och har kapaciteten att ta ett nationellt ansvar i frågan”, säger regionrådet Kaisa Karro (S).

Bilden visar en person i rullstol.

Det är regionstyrelsen som i dagarna har beslutat att regionen ska ansöka om att få bedriva viss vård vid ryggmärgsskador som så kallad nationellt nivåstrukturerad högspecialiserad vård. Det handlar om ett riksuppdrag, dels för rehabilitering av vuxna patienter med en förvärvad traumatisk eller icke-traumatisk ryggmärgsskada som är avgränsad och inte förväntas förvärras, dels för vård av barn och ungdomar upp till 18 år med en förvärvad ryggmärgsskada.

– Vi är mycket bra på att behandla ryggmärgsskador i Region Östergötland och har kapaciteten att ta ett nationellt ansvar i frågan. Nu håller vi tummarna för att vi får det här uppdraget så att våra medarbetares kompetens kommer fler svenskar till del, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Fördubbla vårdplatser
Det är Socialstyrelsen som har beslutat att den aktuella vården ska vara nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter i landet. Vården för barn och ungdomar ska ges på högst två enheter. Cirka 300 personer drabbas varje år av traumatisk eller icke-traumatisk ryggmärgsskada i Sverige. När det gäller barn och ungdomar handlar det enbart om ett fåtal varje år.
Om Region Östergötland får tillstånd att bedriva den här vården räknar man med att antalet vårdplatser på rehabiliteringsmedicinska kliniken nästan behöver fördubblas från dagens 16.
Ansökan ska var inskickad senast den 19 februari och nämnden för nationell högspecialiserad vård väntas besluta vilka enheter som får tillstånd den 27 maj.

Starkt spetsområde
– Vi tror att den här patientgruppen skulle må bra om vi får den här möjligheten. Universitetssjukhuset i Linköping har ett antal spetsområden och det här är ett av våra starkaste. Vi har en starkt uppbyggd kompetens inom området sedan lång tid tillbaka, vi har medarbetare som brinner för det och ett väl utvecklat teamarbete i hela vårdkedjan. Dessutom har vi bra forskning, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland och fortsätter:

– För universitetssjukhusvården är det mycket viktigt att vi har ett antal områden med ett nationellt ansvar.

Nationell nivåstrukturerad högspecialiserad vård har ersatt den tidigare rikssjukvården. I stora drag är skillnaden att det kommer att finnas fler vårdområden i den nationella högspecialiserade vården och att varje område i sin tur kan delas upp på flera enheter i landet. Tillstånden är till skillnad från rikssjukvårdsmodellen inte heller tidsbegränsade.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29